Spolupráce s praxí

Spolupracujeme s veřejnými i soukromými institucemi a odborníky v oboru mezinárodních vztahů, zahraniční politiky a diplomacie, například:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

  • Spolupráce na vedlejší specializaci 2ED – Ekonomická diplomacie
  • Studentské praxe a stáže na ministerstvu v Praze a českých ambasádách v zahraničí

Česká centra 

  • Studentské praxe a stáže v pražské centrále i v Českých centrech v zahraničí
  • Přednášky zaměstnanců Českých center

Zahraniční ambasády v Praze

  • Přednášky velvyslanců v předmětech 2SM203, 2SM404 a 2SM606 – Tvorba a analýza zahraniční politiky a diplomacie

Český olympijský výbor