Studium v zahraničí

Případné zahraniční studijní pobyty či stáže je doporučeno vykonat ve 4. nebo 5. semestru studia. V případě studijních pobytů je třeba upřednostnit partnerské školy s výukou studijních programů typu Mezinárodní vztahy, Mezinárodní studia nebo Politické vědy a, pokud je to možné, absolvovat zde takové předměty, které bude možno uznat za oborově povinné předměty (oP) pro příslušný semestr. Uznatelnost předmětu na partnerské škole lze nechat posoudit garantem příslušného oborově povinného předmětu na VŠE ještě před výjezdem, a to na základě žádosti podané prostřednictvím kontaktního centra InSIS a doplněné o sylabus předmětu z partnerské školy, případně funkční a volně dostupný odkaz na tento sylabus na webu partnerské školy.

Ve výjimečných případech a na základě odůvodněné žádosti prostřednictvím kontaktního centra InSIS lze oborově povinné předměty zařazené studijním plánem do semestru, kdy student vyjíždí na zahraniční pobyt, absolvovat v anglické jazykové mutaci (viz studijní program International and Diplomatic Studies). Zápis kurzu 2SM352 Theories and Methods in International Relations a kurzu 2SM257 Czech Political System in Comparative Perspective bude povolen studentům, kteří vstupují do 6. semestru za předpokladu, že úspěšně absolvovali bakalářský seminář a mají zapsány předměty tak, aby v 6. semestru skutečně ukončili studium (studentům vstupujícím do 5. semestru může být kurz zapsán pouze za předpokladu dostatečné kapacity). Zápis kurzu 2SM353 International Security Relations bude povolen studentům, kteří vstupují do 5. semestru a v 6. semestru se chystají na výjezd za předpokladu, že mají současně zapsán bakalářský seminář (kurz bude samozřejmě zapsán studentům vstupujícím do 7. semestru). Mimo uvedené případy nebudou náhrady povolovány.

🌍 Přehled studijních míst na partnerských univerzitách VŠE vhodných pro studenty programu Mezinárodní studia a diplomacie – lze filtrovat podle stupně studia, země/města a jazyka výuky

👍 Zprávy ze zahraničních pobytů

🟠 Informace o studiu v zahraničí na webu FMV

🔵 Informace o studiu v zahraničí na webu Oddělení zahraničních styků