Nabízená témata závěrečných prací

Název Vedoucí Typ práce
Česká republika v Schengenském prostoru doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. BP
Česká zahraniční politika – sféry zájmu doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. BP
Evropský zatýkací rozkaz a jeho aplikace v praxi doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. BP
Formulace a implementace zahraniční politiky na příkladu České republiky doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. BP
Migrační a azylová politika Evropské unie doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. BP
Policejní spolupráce v rámci Evropské unie doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. BP
EU - budování prostoru svobody, bezpečnosti a práva (nové bezpečnostní hrozby) doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. DP
Malé státy v EU - budování koalic doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. DP
Proměny české zahraniční politiky doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. DP
Schengenský prostor - aktuální problémy doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. DP
Unilaterální / multilaterální sankce v mezinárodních vztazích doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. DP
Uplatňování principu subsidiarity v záležitostech justice a vnitra EU doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. DP
Vývoj policejní spolupráce v EU doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. DP
Význam a činnost Europolu doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. DP
Severoatlantická aliance po svém východním rozšíření Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. BP
Diferenciace integračního procesu jako předpoklad jeho dalšího prohlubování - užší spolupráce Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. DP
Finsko-ruské vztahy po skončení studené války Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. DP
Možnosti reformy OBSE Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. DP
Postoj neutrálních států EU k dalšímu rozvoji bezpečnostní a obranné dimenze EU Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. DP
Role evropských bezpečnostních organizací při postkonfliktní rehabilitaci Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. DP
Severoatlantická aliance po svém východním rozšíření Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. DP
Bilance amerických PRT v Afghánistánu doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. BP
Zbrojení a obchod se zbraněmi doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. BP
China's Belt and Road Initiative Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D. BP
China's international relations Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D. BP
The South China Sea dispute Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D. BP
China's Belt and Road Initiative Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D. DP
China's international relations Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D. DP
The South China Sea dispute Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D. DP
Kulturně historické determinanty mezinárodního vyjednávání - případová studie Čína prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. BP
Kulturně-historická východiska politického napětí ve vztahu Vlámů a Valonů prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. BP
Kulturně-lingvistické nástroje v diplomatickém vyjednávání. - Případová studie USA. prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. BP
Kulturní rozdíly a jejich vliv na diplomacii - případová studie Mongolsko prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. BP
Kulturní souvislosti environmentální politiky - případová studie Brazílie prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. BP
Náboženské konflikty v mezinárodních vztazích - případová studie Ujgurské menšiny prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. BP
Národní identita a její role v Ukrajinské krizi prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. BP
Organizace Islámský stát v historických souvislostech prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. BP
Plnění cílů udržitelného rozvoje (SDGs) - případová studie komparace vybraných zemí latinské Ameriky prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. BP
Role čínské diplomacie v soudobých mezinárodních vztazích prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. BP
Role identity v mezinárodních vztazích a mezinárodních konfliktech. Případová studie Ukrajina prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. BP
Stabilita v kontextu globalizace a mezinárodního míru prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. BP
Střet civilizací po 20 letech prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. BP
Teorie her v mezinárodních vztazích prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. BP
Teorie střetu civilizací a realita současnosti, Případová studie – zlomové války na hranici islámské kultury. prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. BP
Evropská integrace a její kulturně-etnické souvislosti prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. DP
Globalizace a hrozba terorismu prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. DP
Kulturní diplomacie jako nástroj mezinárodní politiky prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. DP
Masmédia jako faktor mezinárodní politiky v etapě globalizace prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. DP
Média ve válečných konfliktech: případová studie syrské občanské války prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. DP
Mezinárodní politika a náboženství prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. DP
Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. DP
Odraz kulturních faktorů v diplomatické praxi prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. DP
Postavení Argentiny v mezinárodních organizacích prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. DP
Problematika životního prostředí v mezinárodních vztazích EU-USA prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. DP
Procesy globalizace a vývoj mezinárodních organizací prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. DP
Prohlubování politicko-ekonomické globalizace na příkladu ekonomických krizí prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. DP
Proměny kulturně hodnotových orientací zemí střední a východní Evropy v procesu evropské integrace a jejich politické důsledky prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. DP
Role médií v mezinárodních vztazích. Případová studie Brexit prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. DP
Role neziskových organizací v mezinárodním kontextu, Případová studie - konflikty prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. DP
Security in International Relations:International cooperation to prevent non-state threats. prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. DP
Soudobé teorie etnických konfliktů v mezinárodních vztazích prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. DP
Střet kultur a jeho mezinárodně politické souvislosti a důsledky: Případová studie Afrika prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. DP
The Role of China in International Relations: Self-presentation prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. DP
The Role of Media in International Relations prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. DP
Úloha kultury v zahraniční politice jednotlivých zemí prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. DP
Úloha mezikulturní komunikace v mezinárodně-politických jednáních prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. DP
Úloha multimédií v prosazování cílů zahraničních politik států prostřednictvím nové veřejné diplomacie prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. DP
Vědecko-technický vývoj a jeho globální politické a bezpečnostní dopady prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. DP
Vplyv nabozenstva na zahranicnu politiku prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. DP
Vztahy a konflikty soudobých civilizací a jejich odraz v mezinárodní politice prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. DP
Kosmická politika EU Mgr. Miloslav Machoň, Ph.D. BP
Kosmická politika USA Mgr. Miloslav Machoň, Ph.D. BP
Mezinárodní režim volného moře Mgr. Miloslav Machoň, Ph.D. BP
Šíření norem v mezinárodní politice: případová studie Mgr. Miloslav Machoň, Ph.D. BP
Velmoci ve Výboru OSN pro kosmický prostor Mgr. Miloslav Machoň, Ph.D. BP
Epistemické komunity v mezinárodní politice: případová studie Mgr. Miloslav Machoň, Ph.D. DP
Nestátní aktéři: Agenda 2030 Mgr. Miloslav Machoň, Ph.D. DP
Sociální hnutí v mezinárodní politice: případová studie Mgr. Miloslav Machoň, Ph.D. DP
Transnacionální advokační sítě v mezinárodní politice: případová studie Mgr. Miloslav Machoň, Ph.D. DP
Vědecká diplomacie: případová studie Mgr. Miloslav Machoň, Ph.D. DP
Ekonomická diplomacie Ing. Jana Peterková, Ph.D. BP
Kulturní dimenze zahraniční politiky Ing. Jana Peterková, Ph.D. BP
Kulturní diplomacie - praxe států Ing. Jana Peterková, Ph.D. BP
Organizace a řízení diplomatických aktivit Ing. Jana Peterková, Ph.D. BP
Reforma zahraniční služby Ing. Jana Peterková, Ph.D. BP
Veřejná diplomacie - prezentace státu v zahraničí Ing. Jana Peterková, Ph.D. BP
Ekonomická diplomacie - přístupy států Ing. Jana Peterková, Ph.D. DP
Nové trendy diplomacie Ing. Jana Peterková, Ph.D. DP
Veřejná diplomacie Ing. Jana Peterková, Ph.D. DP
Aktuální otázky mezinárodní bezpečnosti Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. BP
EU jako aktér v mezinárodních vztazích Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. BP
Globální strategie EU v oblasti bezpečnosti a obrany Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. BP
Mezinárodní politika a diplomacie v globalizujícím se světě Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. BP
Postavení severských zemí v mezinárodních vztazích Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. BP
Severská dimenze evropské politiky Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. BP
Bezpečnost a globalizace - reflexe, spojitosti, problémy Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. DP
Globalizace, nestátní aktéři a jejich vliv na zahraniční politiku a diplomacii Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. DP
Higher Education and Diplomacy Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. DP
Reflexe "jinakosti" v mezinárodních vztazích Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. DP
Reflexe globalizace v teorii mezinárodních vztahů Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. DP
Role emocí v zahraniční a mezinárodní politice Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. DP
Role nejistoty či iracionality v zahraniční a mezinárodní politice Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. DP
Role strachu v zahraniční a mezinárodní politice Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. DP
Role vědy a výzkumu v mezinárodní politice a diplomacii Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. DP
Sekuritizace mezinárodních nevojenských krizí Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. DP
Sekuritizace vybraného tématu - hrozby v české zahraniční a bezpečnostní politice Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. DP
Transformace mezinárodního řádu - předpoklady, aktéři, strategie, důsledky Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. DP
Administrativní tribunál Mezinárodní organizace práce Ing. JUDr. Zuzana Trávníčková, Ph.D. BP
Individuální stížnosti na porušování Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech Ing. JUDr. Zuzana Trávníčková, Ph.D. BP
Komerční lov velryb v hledáčku mezinárodního práva Ing. JUDr. Zuzana Trávníčková, Ph.D. BP
Konflikty a krize v dějinách mezinárodních vztahů prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. BP
Mezinárodní postavení a zahraniční politika vybraných států prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. BP
Vývoj diplomatických vztahů mezi vybranými státy prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. BP
Významné mezinárodní konference, smlouvy a dohody prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. BP
Významné osobnosti zahraniční politiky a diplomacie prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. BP
Československo a Česká republika v mezinárodních organizacích prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. DP
Diplomacie a problémy mezinárodních vztahů prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. DP
Mezinárodní postavení českého státu v historické retrospektivě prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. DP
Národnostní problematika jako faktor mezinárodních vztahů a zahraniční politiky prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. DP
Tradice a současnost bilaterálních vztahů České republiky s vybraným státem prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. DP
Dánsko jako aktér MV Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. BP
EU jako aktér MV Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. BP
Fenomén uprchlictví v MV Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. BP
MV ve filmu, sportu, hudbě nebo výtvarném umění Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. BP
Problematika schengenského prostoru Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. BP
Vybrané aspekty migrační politiky daného státu nebo EU Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. BP
Dánsko jako aktér MV Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. DP
EU jako aktér MV Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. DP
Fenomén uprchlictví v MV Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. DP
MV ve filmu, sportu, hudbě nebo výtvarném umění Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. DP
Problematika schengenského prostoru Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. DP
Vybrané aspekty migrační politiky daného státu nebo EU Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. DP
Globální governance podnikatelských aktivit doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. BP
Mezinárodní nevládní organizace a lidská práva doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. BP
Mezinárodní sankce doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. BP
Evropeizace - fenomén dneška doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. DP
Globální governance v oblasti firemního sektoru doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. DP
Přístup k rozvojové pomoci založený na lidských právech doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. DP
Současná ekonomická diplomacie doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. DP
Současná komerční diplomacie doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. DP
Zahraniční politika v oblasti lidských práv doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. DP