Nabízená témata závěrečných prací

Název Vedoucí Typ práce
Foreign Policy of Small States doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. BP
Role institucí při tvorbě zahraniční politiky doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. BP
Zahraniční politika malých států doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. BP
EU - budování prostoru svobody, bezpečnosti a práva doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. DP
Formulace a implementace zahraniční politiky na příkladu České republiky doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. DP
Schengenský prostor - aktuální problémy doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. DP
Diferenciace integračního procesu Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. BP
Energetická bezpečnost a jejich dopady na mezinárodní vztahy Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. BP
EU a její globální aktérství Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. BP
Politika globálních mocností Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. BP
Postoj států EU k dalšímu rozvoji bezpečnostní a obranné dimenze EU Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. BP
Energetická bezpečnost a jejich dopady na mezinárodní vztahy Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. DP
Možnosti reformy OBSE Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. DP
Pojetí bezpečnosti v 21. století a její zajištění Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. DP
Politika velmocí v 21. století Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. DP
Potenciál rozvoje Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. DP
Česká republika v mezinárodní politice Bc. Jakub Eberle, M.Litt., Ph.D. BP
Geopolitika a bezpečnostní hrozby Bc. Jakub Eberle, M.Litt., Ph.D. BP
Politika střední Evropy Bc. Jakub Eberle, M.Litt., Ph.D. BP
Spolková republika Německo: Domácí a zahraniční politika Bc. Jakub Eberle, M.Litt., Ph.D. BP
Geopolitika a bezpečnostní hrozby Bc. Jakub Eberle, M.Litt., Ph.D. DP
Politika střední Evropy Bc. Jakub Eberle, M.Litt., Ph.D. DP
Spolková republika Německo: Domácí a zahraniční politika Bc. Jakub Eberle, M.Litt., Ph.D. DP
Teorie mezinárodních vztahů a zahraniční politiky Bc. Jakub Eberle, M.Litt., Ph.D. DP
China's Belt and Road Initiative doc. Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D. BP
China's international relations doc. Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D. BP
China's relations with Central and Eastern Europe doc. Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D. BP
The South China Sea dispute doc. Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D. BP
China's Belt and Road Initiative doc. Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D. DP
China's international relations doc. Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D. DP
China's relations with Central and Eastern Europe doc. Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D. DP
Security architecture in East Asia doc. Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D. DP
The South China Sea dispute doc. Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D. DP
French Foreign Policy or Diplomacy PhDr. Marcela Hennlichová, Ph.D. BP
Konflikty a krize v dějinách mezinárodních vztahů PhDr. Marcela Hennlichová, Ph.D. BP
Mezinárodní postavení a zahraniční politika vybraných států PhDr. Marcela Hennlichová, Ph.D. BP
Central Europe in the EU (V4) Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
Current challenges for the European Neighborhood Policy Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
Czech Presidency of the Council of the EU in 2022 Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
EU a Východní partnerství - minulé a současné výzvy Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
EU common security and defense policy - current developments Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
EU external security: current challenges Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
Gender in international relations Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
Gender v mezinárodních vztazích Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
Malé a velké státy v EU Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
Předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
Předsednictví v Radě EU po Lisabonské smlouvě - vývoj, přístupy členských zemí Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
Presidency of the Council of the EU after the Lisbon Treaty - development, approaches of member states Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
Small and large states in the EU Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
Současné výzvy evropské politiky sousedství Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
Společná bezpečnostní a obranná politika EU - současný vývoj Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
Sportovní diplomacie Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
Sports diplomacy Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
Střední Evropa v EU (V4) Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
The EU and the Eastern Partnership - past and present challenges Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
Transatlantic relations after 2000 Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
Transatlantické vztahy po roce 2000 Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
Vnější bezpečnost EU: současné výzvy Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
Women in diplomacy Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
Ženy v diplomacii Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
Brexit a jeho dopady v EU Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. DP
Brexit and its impacts in the EU Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. DP
Diferenciace uvnitř EU: příležitost či výzva? Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. DP
Differentiation within the EU: an opportunity or a challenge? Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. DP
EU as an actor in international relations: current challenges Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. DP
France in international relations Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. DP
Francie v mezinárodních vztazích Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. DP
Hybrid threats and their impact on the EU Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. DP
Hybridní hrozby a jejich dopad na EU Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. DP
Cultural and historical determinants of international relations and conflicts prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. BP
Kulturně historické determinanty mezinárodních vztahů a konfliktů prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. BP
OSN a její role při řešení mezinárodních a globálních problémů prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. BP
Role identity v mezinárodních vztazích a mezinárodních konfliktech. prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. BP
Role mezikulturní komunikace v mezinárodních vztazích prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. BP
Teorie střetu civilizací a realita současnosti prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. BP
The role of identity in international relations and international conflicts. prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. BP
The role of intercultural communication in international relations prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. BP
The theory of the clash of civilizations and the reality of the present prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. BP
The UN and its role in solving international and global problems prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. BP
Global threats, risks and their consequences prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. DP
Globalizace jako komplexní proces prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. DP
Globalization as a complex process prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. DP
Globální hrozby, rizika a jejich důsledky prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. DP
Role médií v globalizovaném světě prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. DP
Scientific and technical development and globalization prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. DP
The role of the media in a globalized world prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. DP
Vědecko-technický vývoj a globalizace prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. DP
Environmental policy in the domestic and international context Ing. Aleš Lisa, Ph.D. BP
Environmental politics and policies in international context Ing. Aleš Lisa, Ph.D. BP
Etika, odpovědnost a udržitelnost v podnikání Ing. Aleš Lisa, Ph.D. BP
Geoeconomics in Historical Perspective and in Current Context Ing. Aleš Lisa, Ph.D. BP
Geoekonomika v teorii a praxi - minulost, současnost, budoucnost Ing. Aleš Lisa, Ph.D. BP
Politika životního prostředí a environmentální politiky v mezinárodním kontextu Ing. Aleš Lisa, Ph.D. BP
Politika životního prostředí v domácím a mezinárodním kontextu Ing. Aleš Lisa, Ph.D. BP
Environmental policy in the domestic and international context Ing. Aleš Lisa, Ph.D. DP
Ethic, Responsibility and Sustainability in Business Ing. Aleš Lisa, Ph.D. DP
Geoeconomics in Historical Perspective and in Current Context Ing. Aleš Lisa, Ph.D. DP
Geoekonomika v teorii a praxi - minulost, současnost, budoucnost Ing. Aleš Lisa, Ph.D. DP
Politika životního prostředí v domácím a mezinárodním kontextu Ing. Aleš Lisa, Ph.D. DP
Current trends in diplomatic practice doc. Ing. Jana Peterková, Ph.D. BP
Public diplomacy doc. Ing. Jana Peterková, Ph.D. BP
Soft power in international relations doc. Ing. Jana Peterková, Ph.D. BP
Soft power v mezinárodních vztazích doc. Ing. Jana Peterková, Ph.D. BP
Současné trendy diplomatické praxi doc. Ing. Jana Peterková, Ph.D. BP
Veřejná diplomacie doc. Ing. Jana Peterková, Ph.D. BP
Economic diplomacy – current trends doc. Ing. Jana Peterková, Ph.D. DP
Ekonomická diplomacie – současné trendy doc. Ing. Jana Peterková, Ph.D. DP
Nation branding – pověst země doc. Ing. Jana Peterková, Ph.D. DP
Nation branding – the reputation of the country doc. Ing. Jana Peterková, Ph.D. DP
New topics of diplomatic practice doc. Ing. Jana Peterková, Ph.D. DP
Nová témata diplomatické praxe doc. Ing. Jana Peterková, Ph.D. DP
Veřejná diplomacie – současné trendy doc. Ing. Jana Peterková, Ph.D. DP
Foreign Policy Activism of Global South countries Ing. Mgr. Pavel Přikryl, Ph.D. BP
Neo-colonialism in International Relations Ing. Mgr. Pavel Přikryl, Ph.D. BP
Neokolonialismus v mezinárodních vztazích Ing. Mgr. Pavel Přikryl, Ph.D. BP
Postcolonialism in International Relations Ing. Mgr. Pavel Přikryl, Ph.D. BP
Postkolonialismus v mezinárodních vztazích Ing. Mgr. Pavel Přikryl, Ph.D. BP
Zahraničněpolitický aktivismus států globálního jihu Ing. Mgr. Pavel Přikryl, Ph.D. BP
Peacekeeping in International Relations Ing. Mgr. Pavel Přikryl, Ph.D. DP
Peacekeeping v mezinárodních vztazích Ing. Mgr. Pavel Přikryl, Ph.D. DP
Secesionismus v mezinárodních vztazích Ing. Mgr. Pavel Přikryl, Ph.D. DP
Secessionism in International Relations Ing. Mgr. Pavel Přikryl, Ph.D. DP
EU Global Security and Defense Strategy Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. BP
Globální strategie EU v oblasti bezpečnosti a obrany Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. BP
New issues in international security Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. BP
Nordic countries in international relations Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. BP
Nové aspekty mezinárodní bezpečnosti Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. BP
Reflections on international relations in contemporary art (books, films, series, photographs, etc.) Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. BP
Reflexe mezinárodních vztahů v současném umění (knihy, filmy, seriály, fotografie apod.) Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. BP
Securitization of a selected topic - threat in the foreign and security policy of a selected country Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. BP
Sekuritizace vybraného tématu - hrozby v zahraniční a bezpečnostní politice vybraného státu Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. BP
Severské země v mezinárodních vztazích Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. BP
Bezpečnost a globalizace - reflexe, spojitosti, problémy Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. DP
Globalizace, nestátní aktéři a jejich vliv na zahraniční politiku a diplomacii Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. DP
Globalization, non-state actors, and their influence on foreign policy and diplomacy Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. DP
Role strachu/emocí v zahraniční a mezinárodní politice Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. DP
Securitization of international non-military crises Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. DP
Security and globalization – reflections, connections, issues Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. DP
Sekuritizace mezinárodních nevojenských krizí Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. DP
The role of fear/emotions in foreign policy and international politics Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. DP
Transformace mezinárodního řádu - předpoklady, aktéři, strategie, důsledky Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. DP
Transformation of the international order – assumptions, actors, strategies, consequences Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. DP
European Union and Central and Eastern Europe Dr.phil. Daniel Šitera, M.A., Ph.D. BP
Evropská unie a střední a východní Evropa Dr.phil. Daniel Šitera, M.A., Ph.D. BP
Globální vztahy střední a východní Evropy Dr.phil. Daniel Šitera, M.A., Ph.D. BP
Political Economy of Central and Eastern Europe Dr.phil. Daniel Šitera, M.A., Ph.D. BP
Politická ekonomie střední a východní Evropy Dr.phil. Daniel Šitera, M.A., Ph.D. BP
Transnational Relations of Central and Eastern Europe Dr.phil. Daniel Šitera, M.A., Ph.D. BP
European Union and Central and Eastern Europe Dr.phil. Daniel Šitera, M.A., Ph.D. DP
Evropská unie a střední a východní Evropa Dr.phil. Daniel Šitera, M.A., Ph.D. DP
Globální vztahy střední a východní Evropy Dr.phil. Daniel Šitera, M.A., Ph.D. DP
Political Economy of Central and Eastern Europe Dr.phil. Daniel Šitera, M.A., Ph.D. DP
Politická ekonomie střední a východní Evropy Dr.phil. Daniel Šitera, M.A., Ph.D. DP
Transnational Relations of Central and Eastern Europe Dr.phil. Daniel Šitera, M.A., Ph.D. DP
Aktuální otázky diplomatického a konzulárního práva Ing. JUDr. Zuzana Trávníčková, Ph.D. BP
Dodržování lidskoprávních závazků - kontrola na úrovni OSN Ing. JUDr. Zuzana Trávníčková, Ph.D. BP
Inflation of human rights protection mechanisms Ing. JUDr. Zuzana Trávníčková, Ph.D. BP
Mezinárodní sankce OSN / EU Ing. JUDr. Zuzana Trávníčková, Ph.D. BP
Arktické téma v mezinárodních vztazích Ing. JUDr. Zuzana Trávníčková, Ph.D. DP
Individuálně cílené mezinárodní sankce Ing. JUDr. Zuzana Trávníčková, Ph.D. DP
Obchodní sankce v současných mezinárodních vztazích Ing. JUDr. Zuzana Trávníčková, Ph.D. DP
Trade sanctions in current international relations Ing. JUDr. Zuzana Trávníčková, Ph.D. DP
Konflikty a krize v dějinách mezinárodních vztahů prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. BP
Mezinárodní postavení a zahraniční politika vybraných států prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. BP
Vývoj diplomatických vztahů mezi vybranými státy prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. BP
Významné mezinárodní konference, smlouvy a dohody prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. BP
Významné osobnosti zahraniční politiky a diplomacie prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. BP
Československo a ČR v mezinárodních organizacích prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. DP
Diplomacie a problémy mezinárodních vztahů prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. DP
Mezinárodní postavení českého státu v historické retrospektivě prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. DP
Národnostní problematika jako faktor mezinárodních vztahů a zahraniční politiky prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. DP
Tradice a současnost bilaterálních vztahů ČR s vybraným státem prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. DP
Energetická politika EU Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. BP
EU as an actor in international relations Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. BP
EU jako aktér mezinárodních vztahů Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. BP
EU jako aktér MV Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. BP
European energy policies Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. BP
Fenomén uprchlictví a migrace v mezinárodních vztazích Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. BP
Fenomén uprchlictví a migrace v MV Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. BP
International dimension of migration Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. BP
International relations in movies, sport and music Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. BP
Mezinárodních vztahy ve filmu, sportu, hudbě nebo výtvarném umění Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. BP
MV ve filmu, sportu, hudbě nebo výtvarném umění Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. BP
Postoj států Evropské unie vůči migraci do EU 2020 Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. BP
Energetická politika EU Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. DP
EU as an actor in international relations Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. DP
EU jako aktér mezinárodních vztahů Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. DP
EU jako aktér MV Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. DP
European energy policies Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. DP
Fenomén uprchlictví a migrace v mezinárodních vztazích Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. DP
Fenomén uprchlictví a migrace v MV Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. DP
International dimension of migration Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. DP
International relations in movies, sport and music Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. DP
Mezinárodních vztahy ve filmu, sportu, hudbě nebo výtvarném umění Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. DP
MV ve filmu, sportu, hudbě nebo výtvarném umění Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. DP
Komparativní studie vybraného typu politické strany ve vybrané skupině zemí doc. Ing. Petr Vymětal, Ph.D. BP
Korupce a mezinárodní boj proti korupci - případová studie doc. Ing. Petr Vymětal, Ph.D. BP
Marketingová komunikace při prezidentských volebách 2020 (Trump vs. Biden) doc. Ing. Petr Vymětal, Ph.D. BP
Obama vs. Trump ve vztahu k EU doc. Ing. Petr Vymětal, Ph.D. BP
Transparency International a další organizace bojující proti korupci doc. Ing. Petr Vymětal, Ph.D. BP
Volební korupce doc. Ing. Petr Vymětal, Ph.D. BP
Aktivity zájmových skupin – komparativní studie odvětví/problému napříč zeměmi doc. Ing. Petr Vymětal, Ph.D. DP
Corruption and Anti-corruption in the world doc. Ing. Petr Vymětal, Ph.D. DP
Korupce a boj proti korupci v postkomunistických zemích doc. Ing. Petr Vymětal, Ph.D. DP
Lobbing a jeho formy v mezinárodní perspektivě doc. Ing. Petr Vymětal, Ph.D. DP
Regulace lobbingu ve světě doc. Ing. Petr Vymětal, Ph.D. DP
Současný stav public affairs v České republice a jeho role v byznysu doc. Ing. Petr Vymětal, Ph.D. DP
Význam ženskej loby - prípadová štúdia doc. Ing. Petr Vymětal, Ph.D. DP
Blízkovýchodní geopolitika Jaroslav Weinfurter, M.A., MSc, Ph.D. BP
Izraelsko-palestinský konflikt Jaroslav Weinfurter, M.A., MSc, Ph.D. BP
Regionální politika a bezpečnost Jaroslav Weinfurter, M.A., MSc, Ph.D. BP
Revoluce v komparativní perspektivě Jaroslav Weinfurter, M.A., MSc, Ph.D. BP
Blízkovýchodní geopolitika Jaroslav Weinfurter, M.A., MSc, Ph.D. DP
Meziprostory v mezinárodních vztazích Jaroslav Weinfurter, M.A., MSc, Ph.D. DP
Risk a rizikovost v mezinárodních vztazích Jaroslav Weinfurter, M.A., MSc, Ph.D. DP
urbánní bezpečnost Jaroslav Weinfurter, M.A., MSc, Ph.D. DP
Business diplomacie vybrané firmy - SWOT analýza doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. BP
Economic diplomacy and paradiplomacy doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. BP
Economic diplomacy in digital markets doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. BP
Ekonomická diplomacie a paradiplomacie doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. BP
Ekonomická diplomacie na digitálních trzích doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. BP
Globální governance podnikatelských aktivit doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. BP
Lokalizace norem - případová studie doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. BP
Mezinárodní nevládní organizace a lidská práva doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. BP
Mezinárodní sankce doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. BP
Non-governmental actors and human rights doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. BP
Problém otrokářství v zemích Afriky doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. BP
Business diplomacy doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. DP
Diplomacie nestátních aktérů v současném světě doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. DP
Economic diplomacy doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. DP
Ekonomic diplomacy and paradiplomacy doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. DP
Ekonomická diplomacie a paradiplomacie doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. DP
Ekonomická diplomacie v kontextu Evropské unie doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. DP
Evropeizace - fenomén dneška doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. DP
Globální governance v oblasti firemního sektoru doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. DP
Policy and diplomacy of a non-state actor - SWOT analysis doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. DP
Politika a diplomacie vybraného nestátního aktéra - SWOT analýza doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. DP
Současná ekonomická diplomacie doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. DP
Současná komerční diplomacie doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. DP
Vliv prosazování politik EU na průmysl v členských zemích - příklad z automobilového průmyslu v ČR doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. DP
Zahraniční politika v oblasti lidských práv doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. DP