Nabízená témata závěrečných prací

Název Vedoucí Typ práce
Česká republika v Schengenském prostoru doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. BP
Česká zahraniční politika – sféry zájmu doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. BP
Evropský zatýkací rozkaz a jeho aplikace v praxi doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. BP
Formulace a implementace zahraniční politiky na příkladu České republiky doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. BP
Migrační a azylová politika Evropské unie doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. BP
Policejní spolupráce v rámci Evropské unie doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. BP
Role institucí při tvorbě zahraniční politiky - vlastní téma doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. BP
Role mezinárodních organizací v mezinárodních vztazích - vlastní téma doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. BP
Role mezinárodních režimů v mezinárodních vztazích - vlastní téma doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. BP
Zahraniční politika malých států - vlastní téma doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. BP
EU - budování prostoru svobody, bezpečnosti a práva (nové bezpečnostní hrozby) doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. DP
Interest Groups in Foreign Policy doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. DP
Malé státy v EU - budování koalic doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. DP
Proměny české zahraniční politiky doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. DP
Schengenský prostor - aktuální problémy doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. DP
The Domestic Sources of Foreign Policy doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. DP
Unilaterální / multilaterální sankce v mezinárodních vztazích doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. DP
Uplatňování principu subsidiarity v záležitostech justice a vnitra EU doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. DP
Vývoj policejní spolupráce v EU doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. DP
Význam a činnost Europolu doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. DP
Diferenciace integračního procesu Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. BP
Energetická bezpečnost a jejich dopady na mezinárodní vztahy Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. BP
EU a její globální aktérství Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. BP
Politika globálních mocností Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. BP
Postoj států EU k dalšímu rozvoji bezpečnostní a obranné dimenze EU Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. BP
Severoatlantická aliance po svém východním rozšíření Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. BP
Sportovní diplomacie jako nástroj mezinárodních vztahů Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. BP
Energetická bezpečnost a jejich dopady na mezinárodní vztahy Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. DP
Možnosti reformy OBSE Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. DP
Pojetí bezpečnosti v 21. století a její zajištění Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. DP
Politika velmocí v 21. století Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. DP
Potenciál rozvoje Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. DP
Role evropských bezpečnostních organizací při postkonfliktní rehabilitaci Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. DP
Bilance amerických PRT v Afghánistánu doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. BP
Zbrojení a obchod se zbraněmi doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. BP
China's Belt and Road Initiative doc. Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D. BP
China's international relations doc. Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D. BP
The South China Sea dispute doc. Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D. BP
China's Belt and Road Initiative doc. Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D. DP
China's international relations doc. Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D. DP
The South China Sea dispute doc. Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D. DP
Central Europe in the EU (V4) Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
Current challenges for the European Neighborhood Policy Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
Czech Presidency of the Council of the EU in 2022 Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
EU a Východní partnerství - minulé a současné výzvy Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
EU common security and defense policy - current developments Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
EU external security: current challenges Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
Gender in international relations Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
Gender v mezinárodních vztazích Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
Malé a velké státy v EU Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
Předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
Předsednictví v Radě EU po Lisabonské smlouvě - vývoj, přístupy členských zemí Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
Presidency of the Council of the EU after the Lisbon Treaty - development, approaches of member states Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
Small and large states in the EU Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
Současné výzvy evropské politiky sousedství Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
Společná bezpečnostní a obranná politika EU - současný vývoj Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
Sportovní diplomacie Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
Sports diplomacy Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
Střední Evropa v EU (V4) Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
The EU and the Eastern Partnership - past and present challenges Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
Transatlantic relations after 2000 Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
Transatlantické vztahy po roce 2000 Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
Vnější bezpečnost EU: současné výzvy Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
Women in diplomacy Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
Ženy v diplomacii Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. BP
Brexit a jeho dopady v EU Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. DP
Brexit and its impacts in the EU Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. DP
Diferenciace uvnitř EU: příležitost či výzva? Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. DP
Differentiation within the EU: an opportunity or a challenge? Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. DP
EU as an actor in international relations: current challenges Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. DP
EU jako aktér v mezinárodních vztazích: současné výzvy Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. DP
France in international relations Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. DP
Francie v mezinárodních vztazích Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. DP
Hybrid threats and their impact on the EU Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. DP
Hybridní hrozby a jejich dopad na EU Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. DP
Cultural and historical determinants of international relations and conflicts prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. BP
Kulturně historické determinanty mezinárodních vztahů a konfliktů prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. BP
OSN a její role při řešení mezinárodních a globálních problémů prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. BP
Role identity v mezinárodních vztazích a mezinárodních konfliktech. prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. BP
Role mezikulturní komunikace v mezinárodních vztazích prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. BP
Teorie střetu civilizací a realita současnosti prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. BP
The role of identity in international relations and international conflicts. prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. BP
The role of intercultural communication in international relations prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. BP
The theory of the clash of civilizations and the reality of the present prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. BP
The UN and its role in solving international and global problems prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. BP
Global threats, risks and their consequences prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. DP
Globalizace jako komplexní proces prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. DP
Globalization as a complex process prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. DP
Globální hrozby, rizika a jejich důsledky prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. DP
Procesy globalizace a vývoj mezinárodních organizací prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. DP
Role médií v globalizovaném světě prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. DP
Scientific and technical development and globalization prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. DP
The role of the media in a globalized world prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. DP
Vědecko-technický vývoj a globalizace prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. DP
Vztahy a konflikty soudobých civilizací a jejich odraz v mezinárodní politice prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. DP
Bezpečnostní politika Japonska Ing. Aleš Lisa, Ph.D. BP
Dopady výstavby Nord Stream 2 na německou energetickou bezpečnost Ing. Aleš Lisa, Ph.D. BP
Ethic, Responsibility and Sustainability in Business Ing. Aleš Lisa, Ph.D. BP
Etika, odpovědnost a udržitelnost v podnikání Ing. Aleš Lisa, Ph.D. BP
Geoeconomics in Historical Perspective and in Current Context Ing. Aleš Lisa, Ph.D. BP
Geoekonomické nástroje a mezinárodní politika Ing. Aleš Lisa, Ph.D. BP
Geoekonomika v  současné mezinárodní politice: praktické aspekty Ing. Aleš Lisa, Ph.D. BP
Geoekonomika v 20. století Ing. Aleš Lisa, Ph.D. BP
Geoekonomika v Asii Ing. Aleš Lisa, Ph.D. BP
Geoekonomika v domácí a mezinárodní politice Číny Ing. Aleš Lisa, Ph.D. BP
Geoekonomika v domácí a mezinárodní politice USA Ing. Aleš Lisa, Ph.D. BP
Geoekonomika v praxi Evropské unie. Ing. Aleš Lisa, Ph.D. BP
Komparativní geoekonomická analýza Ing. Aleš Lisa, Ph.D. BP
Koncept geoekonomiky v historické perspektivě Ing. Aleš Lisa, Ph.D. BP
Projekty neziskových organizací v mezinárodních vztazích a jejich dopady Ing. Aleš Lisa, Ph.D. BP
Ethic, Responsibility and Sustainability in Business Ing. Aleš Lisa, Ph.D. DP
Etika, odpovědnost a udržitelnost v podnikání Ing. Aleš Lisa, Ph.D. DP
Geoeconomics in Historical Perspective and in Current Context Ing. Aleš Lisa, Ph.D. DP
Geoekonomické nástroje a mezinárodní politika Ing. Aleš Lisa, Ph.D. DP
Geoekonomika v  současné mezinárodní politice: praktické aspekty Ing. Aleš Lisa, Ph.D. DP
Geoekonomika v 20. století Ing. Aleš Lisa, Ph.D. DP
Geoekonomika v 21. století Ing. Aleš Lisa, Ph.D. DP
Geoekonomika v Asii Ing. Aleš Lisa, Ph.D. DP
Geoekonomika v domácí a mezinárodní politice Číny Ing. Aleš Lisa, Ph.D. DP
Geoekonomika v domácí a mezinárodní politice USA Ing. Aleš Lisa, Ph.D. DP
Geoekonomika v praxi Evropské unie. Ing. Aleš Lisa, Ph.D. DP
Geoekonomika v současné mezinárodní politice: teoretické aspekty Ing. Aleš Lisa, Ph.D. DP
Komparativní geoekonomická analýza Ing. Aleš Lisa, Ph.D. DP
Koncept geoekonomiky v historické perspektivě Ing. Aleš Lisa, Ph.D. DP
Koncept spoločenskej zodpovednosti firiem v lodnej preprave Ing. Aleš Lisa, Ph.D. DP
Nízkouhlíková ekonomika jako příležitost pro evropské společnosti Ing. Aleš Lisa, Ph.D. DP
Kosmická politika EU: případová studie Mgr. Miloslav Machoň, Ph.D. BP
Kosmická politika USA: případová studie Mgr. Miloslav Machoň, Ph.D. BP
Mezinárodní rozměr ochrany žvotního prostředí: případová studie Mgr. Miloslav Machoň, Ph.D. BP
Šíření norem v mezinárodní politice: případová studie Mgr. Miloslav Machoň, Ph.D. BP
Velmoci ve Výboru OSN pro kosmický prostor: případová studie Mgr. Miloslav Machoň, Ph.D. BP
Epistemické komunity v mezinárodní politice: případová studie Mgr. Miloslav Machoň, Ph.D. DP
Globalizace a životní prostředí: případová studie Mgr. Miloslav Machoň, Ph.D. DP
Koncept resilience v kontextu mezinárodní bezpečnosti: případová studie Mgr. Miloslav Machoň, Ph.D. DP
Městská sídla jako aktér globalizace: případová studie Mgr. Miloslav Machoň, Ph.D. DP
Nestátní aktéři v Agendě 2030: případová studie Mgr. Miloslav Machoň, Ph.D. DP
Vědecká diplomacie: případová studie Mgr. Miloslav Machoň, Ph.D. DP
Analýza Arabského jara. Případová studie. Ing. Yvona Novotná, Ph.D. BP
Kulturně-historické, náboženské faktory a jejich vliv na vývoj daného státu. Ing. Yvona Novotná, Ph.D. BP
Postavení vybraného arabského/islámského státu na Blízkém a Středním východě. Ing. Yvona Novotná, Ph.D. BP
Současná zahraniční politika vybraného státu na Blízkém a Středním východě. Ing. Yvona Novotná, Ph.D. BP
Soudobá situace vybraného státu v oblasti Blízkého a Středního východu. Ing. Yvona Novotná, Ph.D. BP
Vnitřní/vnější faktory ovlivňující vývoj/situaci vybraného státu na Blízkém a Středním východě. Ing. Yvona Novotná, Ph.D. BP
Cultural Diplomacy Ing. Jana Peterková, Ph.D. BP
Economic Diplomacy Ing. Jana Peterková, Ph.D. BP
Kulturní diplomacie Ing. Jana Peterková, Ph.D. BP
Procesy mezinárodního vyjednávání Ing. Jana Peterková, Ph.D. BP
Public Diplomacy Ing. Jana Peterková, Ph.D. BP
Soft power v mezinárodních vztazích Ing. Jana Peterková, Ph.D. BP
Veřejná diplomacie Ing. Jana Peterková, Ph.D. BP
Zahraniční služba Ing. Jana Peterková, Ph.D. BP
Aktéři a nástroje veřejné diplomacie Ing. Jana Peterková, Ph.D. DP
Economic diplomacy - current trends Ing. Jana Peterková, Ph.D. DP
Ekonomická diplomacie - současné trendy Ing. Jana Peterková, Ph.D. DP
Nation branding - pověst země Ing. Jana Peterková, Ph.D. DP
Nation branding - the reputation of the country Ing. Jana Peterková, Ph.D. DP
New topics of diplomatic practice Ing. Jana Peterková, Ph.D. DP
Nová témata diplomatické praxe Ing. Jana Peterková, Ph.D. DP
Analýza činnosti a perspektivy vývoje Šanghajské organizace pro spolupráci Ing. Mgr. Pavel Přikryl, Ph.D. ZP
Bilaterální vztahy Číny a Filipín za vlády Rodriga Duterte Ing. Mgr. Pavel Přikryl, Ph.D. ZP
Boj proti terorismu v oblasti Sahelu Ing. Mgr. Pavel Přikryl, Ph.D. ZP
Hodnocení úspěšnosti vybrané peacekeepingové mise OSN Ing. Mgr. Pavel Přikryl, Ph.D. ZP
Konflikt v Tigraji a jeho vliv na okolní státy Ing. Mgr. Pavel Přikryl, Ph.D. ZP
Secesionisnické hnutí v Jemenu Ing. Mgr. Pavel Přikryl, Ph.D. ZP
Spolupráce regionálních aktérů s OSN během peacekeepingových misí Ing. Mgr. Pavel Přikryl, Ph.D. ZP
Válka proti drogám na Filipínách Ing. Mgr. Pavel Přikryl, Ph.D. ZP
Válka proti drogám v Mexiku a její vliv na vztahy s USA Ing. Mgr. Pavel Přikryl, Ph.D. ZP
Zahraniční rozvojová spolupráce Brazílie Ing. Mgr. Pavel Přikryl, Ph.D. ZP
EU Global Security and Defense Strategy Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. BP
Globální strategie EU v oblasti bezpečnosti a obrany Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. BP
New issues in international security Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. BP
Nordic countries in international relations Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. BP
Nové aspekty mezinárodní bezpečnosti Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. BP
Reflections on international relations in contemporary art (books, films, series, photographs, etc.) Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. BP
Reflexe mezinárodních vztahů v současném umění (knihy, filmy, seriály, fotografie apod.) Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. BP
Securitization of a selected topic - threat in the foreign and security policy of a selected country Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. BP
Sekuritizace vybraného tématu - hrozby v zahraniční a bezpečnostní politice vybraného státu Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. BP
Severské země v mezinárodních vztazích Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. BP
Bezpečnost a globalizace - reflexe, spojitosti, problémy Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. DP
Globalizace, nestátní aktéři a jejich vliv na zahraniční politiku a diplomacii Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. DP
Globalization, non-state actors, and their influence on foreign policy and diplomacy Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. DP
Role "jinakosti" v zahraniční a mezinárodní politice Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. DP
Role nejistoty či iracionality v zahraniční a mezinárodní politice Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. DP
Role strachu/emocí v zahraniční a mezinárodní politice Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. DP
Securitization of international non-military crises Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. DP
Security and globalization – reflections, connections, issues Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. DP
Sekuritizace mezinárodních nevojenských krizí Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. DP
The role of "otherness" in foreign policy and international politics Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. DP
The role of fear/emotions in foreign policy and international politics Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. DP
The role of uncertainty or irrationality in foreign policy and international politics Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. DP
Transformace mezinárodního řádu - předpoklady, aktéři, strategie, důsledky Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. DP
Transformation of the international order – assumptions, actors, strategies, consequences Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. DP
Administrativní tribunál Mezinárodní organizace práce Ing. JUDr. Zuzana Trávníčková, Ph.D. BP
Individuální stížnosti na porušování Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech Ing. JUDr. Zuzana Trávníčková, Ph.D. BP
Inflation of humam rights protection mechanisms Ing. JUDr. Zuzana Trávníčková, Ph.D. BP
Komerční lov velryb v hledáčku mezinárodního práva Ing. JUDr. Zuzana Trávníčková, Ph.D. BP
Kontakt s občany omezenými na svobodě jako součást konzulární služby Ing. JUDr. Zuzana Trávníčková, Ph.D. BP
Mezinárodní sankce OSN a jejich trvání Ing. JUDr. Zuzana Trávníčková, Ph.D. BP
Obchodní sankce v současných mezinárodních vztazích Ing. JUDr. Zuzana Trávníčková, Ph.D. BP
Proměny výsad a imunit stálých zástupců z pohledu hostitelského státu Ing. JUDr. Zuzana Trávníčková, Ph.D. BP
Trade sanctions in current international relations Ing. JUDr. Zuzana Trávníčková, Ph.D. BP
Daňová imunita diplomatů - komparativní studie úpravy a praxe států v oblasti nepřímých daní Ing. JUDr. Zuzana Trávníčková, Ph.D. DP
Inflace lidskoprávních mechanismů Ing. JUDr. Zuzana Trávníčková, Ph.D. DP
Proč státy vysílají mezinárodní sankce? Ing. JUDr. Zuzana Trávníčková, Ph.D. DP
Zvláštní zpravodajové jako cesta k formulování novch lidských práv? Ing. JUDr. Zuzana Trávníčková, Ph.D. DP
Konflikty a krize v dějinách mezinárodních vztahů prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. BP
Mezinárodní postavení a zahraniční politika vybraných států prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. BP
Vývoj diplomatických vztahů mezi vybranými státy prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. BP
Významné mezinárodní konference, smlouvy a dohody prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. BP
Významné osobnosti zahraniční politiky a diplomacie prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. BP
Československo a Česká republika v mezinárodních organizacích prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. DP
Diplomacie a problémy mezinárodních vztahů prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. DP
Mezinárodní postavení českého státu v historické retrospektivě prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. DP
Národnostní problematika jako faktor mezinárodních vztahů a zahraniční politiky prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. DP
Tradice a současnost bilaterálních vztahů České republiky s vybraným státem prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. DP
Dánsko jako aktér MV Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. BP
Energetická politika EU Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. BP
Energetická politika ve vybraném státu EU Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. BP
EU jako aktér MV Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. BP
Fenomén uprchlictví v MV Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. BP
IDP´s jako fenomén MV Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. BP
MV ve filmu, sportu, hudbě nebo výtvarném umění Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. BP
Problematika schengenského prostoru Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. BP
Skandinávie v mezinárodních vztazích Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. BP
Vnitřně přesídlené osoby jako fenomén MV Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. BP
Vybrané aspekty migrační politiky daného státu nebo EU Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. BP
Dánsko jako aktér MV Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. DP
Energetická politika EU Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. DP
Energetická politika ve vybraném státu EU Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. DP
EU as an actor in international relations Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. DP
EU asylum policy Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. DP
EU jako aktér MV Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. DP
European energy security Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. DP
Fenomén uprchlictví v MV Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. DP
Freedom of movement in the EU Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. DP
Germany as an actor in international relations Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. DP
International dimension of migration Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. DP
International relations in movies, sport and music Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. DP
Migration and developing countries Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. DP
MV ve filmu, sportu, hudbě nebo výtvarném umění Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. DP
Problematika schengenského prostoru Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. DP
Refugees as an IR phenomenon Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. DP
Scandinavian countries as actors in IR Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. DP
Skandinávie v mezinárodních vztazích Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. DP
Vnitřně přesídlené osoby jako fenomén MV Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. DP
Vybrané aspekty migrační politiky daného státu nebo EU Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. DP
Aktivity nadnárodních neziskových organizací Ing. Petr Vymětal, Ph.D. BP
Aktivity zájmových skupin v zemích EU Ing. Petr Vymětal, Ph.D. BP
Etické kodexy v mezinárodním prostředí Ing. Petr Vymětal, Ph.D. BP
Funkce a role parlamentů v zahraniční politice Ing. Petr Vymětal, Ph.D. BP
Hispánská lobby v USA Ing. Petr Vymětal, Ph.D. BP
Komparativní studie vybraného typu politické strany ve vybrané skupině zemí Ing. Petr Vymětal, Ph.D. BP
Korupce a mezinárodní boj proti korupci - případová studie Ing. Petr Vymětal, Ph.D. BP
Marketingová komunikace při prezidentských volebách 2020 (Trump vs. Biden) Ing. Petr Vymětal, Ph.D. BP
Obama vs. Trump ve vztahu k EU Ing. Petr Vymětal, Ph.D. BP
Protikorupční politika na mezinárodní úrovni Ing. Petr Vymětal, Ph.D. BP
Public-Private Partnership projekty v zemích EU - případová studie Ing. Petr Vymětal, Ph.D. BP
Public-Private Partnership projekty v zemích EU- případová studie Ing. Petr Vymětal, Ph.D. BP
Transparency International a další mezinárodní organizace bojující proti korupci Ing. Petr Vymětal, Ph.D. BP
Aktivity zájmových skupin – komparativní studie odvětví/problému napříč zeměmi Ing. Petr Vymětal, Ph.D. DP
Corruption and Anti-corruption in the world Ing. Petr Vymětal, Ph.D. DP
Evropský boj proti korupci Ing. Petr Vymětal, Ph.D. DP
Financování politických stran a politických hnutí Ing. Petr Vymětal, Ph.D. DP
Koalice malých států v Evropě - případová studie V4 v konkrétním tématu Ing. Petr Vymětal, Ph.D. DP
Korupce a boj proti korupci v postkomunistických zemích Ing. Petr Vymětal, Ph.D. DP
Lobbing a jeho formy v mezinárodní perspektivě Ing. Petr Vymětal, Ph.D. DP
Praní špinavých peněz v mezinárodní perspektivě - případová studie naplňování mezinárodních doporučení Ing. Petr Vymětal, Ph.D. DP
Působení zájmových skupin Ing. Petr Vymětal, Ph.D. DP
Regulace lobbingu ve světě Ing. Petr Vymětal, Ph.D. DP
Současný stav public affairs v České republice a jeho role v byznysu Ing. Petr Vymětal, Ph.D. DP
The National Rifle Association (NRA) a její vliv na americké prezidentské volby Ing. Petr Vymětal, Ph.D. DP
Vlastnické struktury a zneužívání EU fondů - případová studie Ing. Petr Vymětal, Ph.D. DP
Business diplomacie vybrané firmy - SWOT analýza doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. BP
Ekonomická diplomacie na digitálních trzích doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. BP
Global Reporting Initiative - průlom v regulaci firem? doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. BP
Globální governance podnikatelských aktivit doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. BP
Globální kompakt OSN - průlom v regulaci firem? doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. BP
Lokalizace lidskoprávních norem - případová studie doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. BP
Mezinárodní nevládní organizace a lidská práva doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. BP
Mezinárodní sankce doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. BP
Business diplomacy doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. DP
Diplomacie nestátních aktérů v současném světě doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. DP
Economic diplomacy doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. DP
Evropeizace - fenomén dneška doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. DP
Globální governance v oblasti firemního sektoru doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. DP
Policy and diplomacy of a non-state actor - SWOT analysis doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. DP
Politika a diplomacie vybraného nestátního aktéra - SWOT analýza doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. DP
Současná ekonomická diplomacie doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. DP
Současná komerční diplomacie doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. DP
Zahraniční politika v oblasti lidských práv doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. DP