Ekonomická diplomacie – vedlejší specializace (2ED)

Co nabízíme

  1. Unikátní možnost propojit oblast mezinárodních vztahů a diplomacie s ekonomickými aspekty zahraniční politiky v originálním profilu studia a ojedinělém studijním zaměření.

  2. Otevřenost studentům všech oborů.

  3. Široké propojení s praxí přítomnost odborníků z praxe ve výuce, návštěvy studentů na dotčených pracovištích během výuky, zpracování úkolů (v rámci výuky), které jsou zadávány ve spolupráci s praxí a v praxi také následně využity.

  4. Odborné stáže – získání autentické zkušenosti s fungováním ekonomické diplomacie ať už doma či v zahraničí a možnost navázat kontakty pro budoucí pracovní uplatnění.

  5. Vysoké šance na získání pracovního uplatnění na relevantní pozici pro absolventy, ať už ve státních institucích, v ústředí či v zahraničí, v mezinárodních organizacích s příslušným odborným zaměřením nebo jednotlivých firmách či v pobočkách nadnárodních firem.

  6. Možnost získání prestižního certifikátu „Ekonomická diplomacie“, který je udělován studentům s vynikajícími výsledky během studia ve spolupráci s MZV ČR.

  7. Možnost neformálních setkání s absolventy vedlejší specializace.

Studenti o specializaci