Konzultační hodiny pedagogů KMSD

Jméno a příjmení E-mail Konzultační hodiny
Mgr. Nikola Adamovská strn03@vse.cz ST 9:00 - 10:00 NB271
13. 9. 2023 09:00-10:00 Online
6. 9. 2023 09:00-10:00 Online
Ing. Dmitriy Barkhatov bard02@vse.cz 8. 6. 2023 11:00-12:00 SB 235
Ing. Hana Burešová burh00@vse.cz Konzultace budou probíhat on-line v MS Teams po předchozí dohodě e-mailem.
doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. radka.drulakova@vse.cz Doporučuji sledovat aktuální platnost KH, případné změny zde budu včas (bude-li to možné) avizovat. Changes in office hours will be announced here in advance (if possible).
14. 6. 2023 11:30-13:30 NB 210
21. 6. 2023 12:00-13:00 NB 210
22. 6. 2023 12:00-13:00 NB 210
Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. dubskyz@vse.cz KH v MS Teams (kód týmu l0bwqe5) nebo přes email.
12. 6. 2023 09:00-11:00 NB 268
19. 6. 2023 09:00-11:00 NB 268
Jakub Eberle, Ph.D. ebej02@vse.cz 14. 6. 2023 17:00-18:00 NB 281A
19. 6. 2023 15:00-16:00 NB 281A
26. 6. 2023 15:00-16:00 NB 281A
8. 6. 2023 13:00-14:00 NB 281A
Ing. Lukáš Forýtek xforl11@vse.cz Po domluvě online.
doc. Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D. garj02@vse.cz 12. 6. 2023 09:00-11:00 NB 265
20. 6. 2023 10:00-12:00 NB 265
PhDr. Marcela Hennlichová, Ph.D. henm07@vse.cz 15. 6. 2023 18:00-19:00 MS Teams
22. 6. 2023 16:00-17:00 NB 268
29. 6. 2023 16:00-18:00 MS Teams
Ing. Matthew David Huntley, BSc hunm00@vse.cz Due to extraordinary measures of the Ministry of Health of the Czech Republic, office hours will be realised via e-mail or Microsoft Teams (on the basis of prior e-mail agreement)
12. 6. 2023 11:30-12:30 NB 389
13. 6. 2023 11:30-12:30 NB 389
Mgr. Bilal Bahadir Karaca karb07@vse.cz
Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. katerina.koci@vse.cz Konzultační hodiny se konají obvykle ve středu dopoledne. Od února 2023 vždy mezi 9:00-11:00. Probíhají fyzicky v místnosti NB275 i online prostřednictvím programu Teams, do týmu se lze připojit skrze kód: k4ke6wp. Konzultace probíhají v daném čase, případně ad hoc po předchozí e-mailové domluvě. The consultation hours are usually held on Wednesday morning in room NB275. From February 2023 they will be between 9-11. They also take place online via the Teams program, you can join the team via the code: kk4ke6wp. Consultations take place at a given time, or ad hoc by prior e-mail agreement.
14. 6. 2023 08:00-09:00 NB275
15. 6. 2023 08:00-09:00 NB275
21. 6. 2023 12:30-14:30 NB275
28. 6. 2023 09:00-11:00 NB275
8. 6. 2023 08:00-09:00 NB275
Ing. Lenka Kovačovská, Ph.D. xkovl14@vse.cz Na základě emailové domluvy. Based on previous e-mail arrangement: lenka.kovacovska@gmail.com
Bc. Peter Kozák, M.A. kozp09@vse.cz
Ing. Mgr. Tomáš Kristek xkrit13@vse.cz
prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. lehmann@vse.cz Po dobu distanční výuky budou konzultace probíhat prostřednictvím E-mailu průběžně nebo on-line v pondělí 10:00 - 12:00 kód týmu: 13heol1
13. 6. 2023 16:00-17:00 NB 268
14. 6. 2023 16:30-17:30 NB 268
21. 6. 2023 15:00-16:00 NB 268
23. 6. 2023 12:30-13:30 NB 268
Ing. Aleš Lisa, Ph.D. lisa@vse.cz
15. 6. 2023 09:30-10:30 NB 282
23. 6. 2023 18:30-19:30 NB 282
30. 6. 2023 18:30-19:30 NB 282
9. 6. 2023 11:30-12:30 NB 282
Siyang Liu lius01@vse.cz Thursday 11:30-12:30 NB271
Ing. et Ing. Martin Lukáč lukm11@vse.cz
Ing. Tomáš Moric tomas.moric@vse.cz Úterý 17:00-18:00 NB260
Ing. Ondřej Neuschl ondrej.neuschl@vse.cz
Ing. Jana Peterková, Ph.D. peter@vse.cz 13. 6. 2023 15:00-17:00 NB 266
21. 6. 2023 10:00-12:00 NB 266
Ing. Mgr. Pavel Přikryl, Ph.D. pavel.prikryl@vse.cz 12. 6. 2023 15:00-16:30 NB 275
19. 6. 2023 15:00-16:30 NB 275
26. 6. 2023 15:00-16:30 NB 275
Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. jan.rolenc@vse.cz Naplánované termíny mých KH během zkouškového období se mohou změnit. Den před svou návštěvou si zde termín vždy ověřte prosím. / The scheduled dates of my consultation hours during the exam period are subject to change. Please always check the dates here the day before your visit.
14. 6. 2023 10:00-12:00 NB 267
21. 6. 2023 10:00-12:00 NB 267
28. 6. 2023 10:00-12:00 NB 267
Ing. Michal Strnad xstrm99@vse.cz
Ing. Luděk Toman tomanl@vse.cz
Ing. JUDr. Zuzana Trávníčková, Ph.D. zuzana.travnickova@vse.cz Po dohodě (e-mailem, chatem v MS Teams) jsou možné konzultace také v úterý, středu a pátek od 8:30 do 9:00.
13. 6. 2023 13:00-15:00 NB 266
21. 6. 2023 12:40-14:40 NB 266
29. 6. 2023 10:00-12:00 NB 266
9. 6. 2023 12:00-14:00 NB 266
Ing. Zuzana Veselá vesz00@vse.cz
prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. zdenek.vesely@vse.cz 14. 6. 2023 11:00-13:00 NB 274
21. 6. 2023 12:00-14:00 NB 274
28. 6. 2023 12:00-14:00 NB 274
Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. marketa.votoupalova@vse.cz on maternity leave, available on e-mail, no new BT/MT for the seminar in Fall 2023 accepted; nové BP/DP pro seminář v ZS2023 již nepřijímám
doc. Ing. Petr Vymětal, Ph.D. vymetal@vse.cz KH v průběhu letního semestru 2022/2023 Po 13:00–14:00, nb 281A KH po domluvě emailem přes aplikaci Teams. Kód týmu je: ii4ueax. KH se 27.3. ruší. Náhradní KH 31.3. 8-9 h. Officials during summer semester 2022/2023 Mon 13:00–14:00 , room nb 281A Official hours are set via email and are taken via Teams. The Temas code is: ii4ueax. Officials on 27.3. are postponed to 31.3. at 8-9 o'clock.
Jaroslav Weinfurter, M.A., MSc, Ph.D. xweij08@vse.cz 13. 6. 2023 13:00-15:00 NB 265
20. 6. 2023 10:00-12:00 NB 265
27. 6. 2023 10:00-12:00 NB 265
Ing. Tomáš Zapletal, Ph.D. et Ph.D. zapt00@vse.cz
Ing. Michaela Zemanová qhalm02@vse.cz
doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. stepanka.zemanova@vse.cz 15. 6. 2023 10:00-12:00 NB 273
20. 6. 2023 12:30-14:30 NB 273
29. 6. 2023 10:00-12:00 NB 273