Konzultační hodiny pedagogů KMSD

Jméno a příjmení E-mail Konzultační hodiny
Mgr. Nikola Adamovská strn03@vse.cz ST 9:00 - 10:00 NB271
Ing. Dmitriy Barkhatov bard02@vse.cz
Ing. Hana Burešová burh00@vse.cz Konzultace budou probíhat on-line v MS Teams po předchozí dohodě e-mailem.
doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. radka.drulakova@vse.cz Doporučuji sledovat aktuální platnost KH, případné změny zde budu včas (bude-li to možné) avizovat. Changes in office hours will be announced here in advance (if possible).
26. 6. 2024 13:00-15:00 NB 210
Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. dubskyz@vse.cz KH v MS Teams (kód týmu l0bwqe5) nebo přes email.
25. 6. 2024 09:00-11:00 NB 268
Bc. Jakub Eberle, M.Litt., Ph.D. ebej02@vse.cz
Ing. Lukáš Forýtek, Ph.D. xforl11@vse.cz Po domluvě online.
doc. Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D. garj02@vse.cz
PhDr. Marcela Hennlichová, Ph.D. henm07@vse.cz
Ing. Matthew David Huntley, BSc hunm00@vse.cz Due to extraordinary measures of the Ministry of Health of the Czech Republic, office hours will be realised via e-mail or Microsoft Teams (on the basis of prior e-mail agreement)
Mgr. Bilal Bahadir Karaca karb07@vse.cz
Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. katerina.koci@vse.cz Konzultační hodiny se konají obvykle ve čtvrtek 14:14-16:15. Probíhají fyzicky v místnosti NB275 i online prostřednictvím programu Teams, do týmu se lze připojit skrze kód: k4ke6wp. Konzultace probíhají v daném čase, případně ad hoc po předchozí e-mailové domluvě. V průběhu zkouškového období budou konzultační hodiny probíhat v pondělí 8-10 (až na výjimky). The consultation hours are usually held on Thursday 14:15-16:15 in room NB275. They also take place online via the Teams program, you can join the team via the code: kk4ke6wp. Consultations take place at a given time, or ad hoc by prior e-mail agreement. During the exam period, the office hours will be on Monday 8-10 am.
26. 6. 2024 09:00-11:00 NB275
Bc. Peter Kozák, M.A. kozp09@vse.cz
Ing. Mgr. Tomáš Kristek xkrit13@vse.cz
prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. lehmann@vse.cz Po dobu distanční výuky budou konzultace probíhat prostřednictvím E-mailu průběžně nebo on-line v pondělí 10:00 - 12:00 kód týmu: 13heol1
Ing. Aleš Lisa, Ph.D. lisa@vse.cz
Siyang Liu lius01@vse.cz Thursday 11:30-12:30 NB271
Ing. et Ing. Martin Lukáč lukm11@vse.cz
Ing. Tomáš Moric tomas.moric@vse.cz Úterý 17:00-18:00 NB260
Ing. Ondřej Neuschl ondrej.neuschl@vse.cz Prosím o předešlou e-mailovou domluvu. V době KH jsem vždy ve škole, nemusí však být v kanceláři. / Please make prior e-mail arrangements. I am always at school during consultation hours, but may not be in the office.
doc. Ing. Jana Peterková, Ph.D. peter@vse.cz 25. 6. 2024 08:00-09:00 NB 266
26. 6. 2024 08:00-09:00 NB 266
Ing. Mgr. Pavel Přikryl, Ph.D. pavel.prikryl@vse.cz 25. 6. 2024 11:30-13:00 NB 275
Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. jan.rolenc@vse.cz 26. 6. 2024 11:00-13:00 NB 267
Dr.phil. Daniel Šitera, M.A., Ph.D. sitd02@vse.cz
Ing. Michal Strnad xstrm99@vse.cz
Ing. Luděk Toman tomanl@vse.cz
Ing. JUDr. Zuzana Trávníčková, Ph.D. zuzana.travnickova@vse.cz 25. 6. 2024 10:00-12:00 NB 266
Ing. Zuzana Veselá vesz00@vse.cz
prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. zdenek.vesely@vse.cz 25. 6. 2024 14:30-16:30 NB 274
Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. marketa.votoupalova@vse.cz 26. 6. 2024 11:00-13:00 NB 275
doc. Ing. Petr Vymětal, Ph.D. vymetal@vse.cz KH v průběhu zkouškového období letního semestru 2023/2024 Pá 8:00–9:00, nb 281A KH po domluvě emailem přes aplikaci Teams. Officials during Exam period of summer semester 2023/2024 Fri 8:00–9:00 , room nb 281A Official hours are set via email and are taken via Teams.
Jaroslav Weinfurter, M.A., MSc, Ph.D. xweij08@vse.cz
Ing. Tomáš Zapletal, Ph.D. et Ph.D. zapt00@vse.cz
Ing. Michaela Zemanová qhalm02@vse.cz
doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. stepanka.zemanova@vse.cz