Konzultační hodiny pedagogů KMSD

Jméno a příjmení E-mail Konzultační hodiny
Ing. Hana Burešová burh00@vse.cz
Ing. Adéla Dítětová xdita00@vse.cz NB 260: ZS 2019 Úterý 17:00-19:00 10. týden: Po 18.11. 14:00-16:00 12. týden: St 4.12. 14:00-16:00
doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. drulakr@vse.cz !!!Doporučuji sledovat aktuální platnost KH, případné změny zde budu včas (bude-li to možné) avizovat!!! !!!Changes in office hours will be announced here in advance (if possible)!!!
1. 4. 2021 11:00-13:00 NB 210
10. 6. 2021 11:00-13:00 NB 210
11. 2. 2021 11:00-13:00 NB 210
11. 3. 2021 11:00-13:00 NB 210
13. 5. 2021 11:00-13:00 NB 210
15. 4. 2021 11:00-13:00 NB 210
17. 6. 2021 11:00-13:00 NB 210
18. 2. 2021 11:00-13:00 NB 210
18. 3. 2021 11:00-13:00 NB 210
20. 5. 2021 11:00-13:00 NB 210
21. 1. 2021 11:00-13:00 NB 210
22. 4. 2021 11:00-13:00 NB 210
25. 2. 2021 11:00-13:00 NB 210
25. 3. 2021 11:00-13:00 NB 210
27. 5. 2021 11:00-13:00 NB 210
28. 1. 2021 11:00-13:00 NB 210
29. 4. 2021 11:00-13:00 NB 210
3. 6. 2021 11:00-13:00 NB 210
4. 2. 2021 11:00-13:00 NB 210
4. 3. 2021 11:00-13:00 NB 210
6. 5. 2021 11:00-13:00 NB 210
8. 4. 2021 11:00-13:00 NB 210
Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. dubskyz@vse.cz KH v MS Teams (kód týmu l0bwqe5) nebo přes email.
18. 1. 2021 09:00-11:00 NB 268
doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. eicj01@vse.cz
19. 1. 2021 18:00-19:00 NB 274
Ing. Lukáš Forýtek xforl11@vse.cz Po domluvě online.
Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D. garj02@vse.cz Thursday 21st January 10:00-12:00, or by arrangement via email: jeremy.garlick@vse.cz Available on MS Teams, 'Jeremy Garlick consultations', use access code: nt8yt1a
21. 1. 2021 10:00-12:00 Online only (MS Teams)
Ing. Richard Hejret xhejr09@vse.cz
Ing. Matthew David Huntley, BSc hunm00@vse.cz Due to extraordinary measures of the Ministry of Health of the Czech Republic, office hours will be realised via e-mail or Microsoft Teams (on the basis of prior e-mail agreement)
20. 1. 2021 10:00-11:00 Microsoft Teams
21. 1. 2021 10:00-11:00 Microsoft Teams
27. 1. 2021 10:00-11:00 Microsoft Teams
28. 1. 2021 10:00-11:00 Microsoft Teams
3. 2. 2021 10:00-11:00 Microsoft Teams
4. 2. 2021 10:00-11:00 Microsoft Teams
Ing. Aleš Jakubec xjaka06@vse.cz Dle domluvy.
Ing. Jiřina Jandová janj43@vse.cz 22. 1. 2021 09:00-12:00 NB 272
29. 1. 2021 09:00-12:00 NB 272
5. 2. 2021 09:00-12:00 NB 272
Mgr. Petr Jeřábek jerp00@vse.cz
Bilal Bahadır Karaca karb07@vse.cz 21. 1. 2021 11:00-12:00 NB271
Ing. Anfisa Klokava kloa00@vse.cz Monday 17.45-19.45
Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. xcmak01@vse.cz konzultační hodiny se konají vždy v úterý 9:45-10:45 v místnosti NB264, rovněž probíhají online prostřednictvím programu Teams, do týmu se lze připojit skrze kód: k4ke6wp. Online konzultace probíhají v daném čase, případně ad hoc po předchozí e-mailové domluvě. Dne 5. a 12. a 19. 1.2021 se konzultace nebudou konat, náhrada je ve čtvrtek 7. a 14. a 21.1.2021 v čase 9:45-10:45. The consultation hours are always held on Tuesday 9: 45-10: 45 in room NB264, they also take place online via the Teams program, you can join the team via the code: k4ke6wp. Online consultations take place at a given time, or ad hoc by prior e-mail agreement.
21. 1. 2021 09:45-10:45 NB264
Ing. Lenka Kovačovská xkovl14@vse.cz Na základě emailové domluvy.
Ing. Bc. Mgr. Tomáš Kristek xkrit13@vse.cz
prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. lehmann@vse.cz Po dobu distanční výuky budou konzultace probíhat prostřednictvím E-mailu průběžně nebo on-line v pondělí 10:00 - 12:00 kód týmu: 13heol1
18. 1. 2021 10:00-12:00 on-line kód MST 13heol1
Ing. Aleš Lisa, Ph.D. lisa@vse.cz
1. 2. 2021 10:00-12:00 NB 282
18. 1. 2021 10:00-12:00 NB 282
25. 1. 2021 10:00-12:00 NB 282
Mgr. Miloslav Machoň, Ph.D. macm03@vse.cz 22. 1. 2021 11:00-13:00 on-line
29. 1. 2021 11:00-13:00 on-line
5. 2. 2021 11:00-13:00 on-line
Ing. Alexandra Madarászová xmada00@vse.cz
Ing. Mgr. Irena Melounová xmeli03@vse.cz Září 2016 KH: pátek 16. 9. 8-9, středa 21. 9. 11-12, úterý 27. 9. 13-14
Ing. Tomáš Moric xmort08@vse.cz 4.3. KH 13-14h
prof. PhDr. Karel Müller, Ph.D. mullerk@vse.cz Office hours during 2021 after the appointment only.
Ing. Yvona Novotná, Ph.D. sabacka@vse.cz Konzultační hodiny ve zkouškovém období ZS 2020/2021: na e-mailu ysabacka@hotmail.com, dále pak každý čtvrtek od 8:00h do 9:00h on-line pomocí programu Teams, kód pro přihlášení db6psw7, nebo po domluvě.
Ing. Jana Peterková, Ph.D. peter@vse.cz 20. 1. 2021 14:00-16:00 NB 266
26. 1. 2021 14:00-16:00 NB 266
3. 2. 2021 14:00-16:00 NB 266
Ing. Mgr. Pavel Přikryl, Ph.D. xprip09@vse.cz 1. 2. 2021 11:00-12:00 MS Teams
18. 1. 2021 11:00-12:00 MS Teams
25. 1. 2021 11:00-12:00 MS Teams
Fangxing Qin qinf00@vse.cz Wednesday 11:00-12:00 NB271
Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. rolencj@vse.cz V KH jsem vždy online na chatu v Teams, po předchozí domluvě je možný i audio/video hovor // During contact hours, I am always available online in the Teams chat, and after a prior appointment, also for audio/video calls
11. 2. 2021 11:00-13:00 Online - Teams
21. 1. 2021 11:00-13:00 Online - Teams
28. 1. 2021 11:00-13:00 Online - Teams
4. 2. 2021 11:00-13:00 Online - Teams
Ing. Radim Sršeň, Ph.D. srsenr@vse.cz Pondělí 17.45 - 18.45 264 NB
Ing. Jana Stehlíková xstej100@vse.cz
Ing. Kristýna Stejskalová, Ph.D. xstek21@vse.cz Na základě předchozí emailové domluvy (stejskalova.kr@gmail.com).
Mgr. Nikola Strachová strn03@vse.cz ST 9:00 - 10:00 NB271
Ing. Michal Strnad xstrm99@vse.cz 1. 2. 2021 16:00-17:00 NB271
15. 2. 2021 16:00-17:00 NB271
18. 1. 2021 16:00-17:00 NB271
22. 2. 2021 16:00-17:00 NB271
25. 1. 2021 16:00-17:00 NB271
8. 2. 2021 16:00-17:00 NB271
Ing. Bc. Jan Švec xsvej38@vse.cz
Ing. JUDr. Zuzana Trávníčková, Ph.D. kalova@vse.cz
Ing. Barbora Urbanová xurbb00@vse.cz Dle domluvy.
prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. ves@vse.cz Konzultace středa 16-18 on line, MS Teams kód pro připojení u5fn4ls
21. 1. 2021 16:00-18:00 NB 274
Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. xnovm114@vse.cz on maternity leave, available on e-mail, nové BP/DP nyní nepřijímám
Ing. Petr Vymětal, Ph.D. vymetal@vse.cz KH v průběhu zkouškového období zimního semestru (ZS 2020/2021) Po 9:00–10:00 KH po domluvě emailem přes aplikaci Teams. Kód týmu je: ii4ueax. Officials during exam period of Winter semester 2019/2020 Mon 9:00–10:00 p.m. Official hours are set via email and are taken via Teams. The Temas code is: ii4ueax.
Ing. Michaela Zemanová qhalm02@vse.cz Středa 11:00-12:00 Teams code - 8gs7o32
doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. zemanova@vse.cz Pro registraci do KH úterý 8-9 využijte webovou stránku. V případě, že jsou všechny časy již obsazeny, zadejte požadavek na KH v úterý 9-10 do týmu KH, kód gclj5c7, kanál obecné. Schůzka v čase 9-10 bude sjednána v pořadí, v jakém se zájemci o konzultace přihlásí. Garantováno je vyřízení všech požadavků jeden pracovní den před KH do 15.00, pozdější dle možností. V případě změny času KH budou registrovaní studenti po dohodě s vyučující přesunuti na nový čas. // To register for office hours Tuesday, 8.00–9.00, use the website. If the office hours are re-scheduled, students registered via the website will be offered an alternative meeting time. Should all slots for Tuesday, 8.00-9.00 be already occupied, enter the request for meeting on Tuesday 9-10 to the Office Hours Team, code gclj5c7, general channel. Meetings will be arranged in the order of registration. IShould the office hours be re-scheduled, the registered students' meeting will be re-scheduled upon agreement with the teacher.
19. 1. 2021 08:00-10:00 online
2. 2. 2021 08:00-10:00 online
26. 1. 2021 08:00-10:00 online
9. 2. 2021 08:00-10:00 online