Konzultační hodiny pedagogů KMSD

Jméno a příjmení E-mail Konzultační hodiny
Mgr. Nikola Adamovská strn03@vse.cz ST 9:00 - 10:00 NB271
Ing. Dmitriy Barkhatov bard02@vse.cz
Ing. Hana Burešová burh00@vse.cz Konzultace budou probíhat on-line v MS Teams po předchozí dohodě e-mailem.
doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. radka.drulakova@vse.cz Doporučuji sledovat aktuální platnost KH, případné změny zde budu včas (bude-li to možné) avizovat. Changes in office hours will be announced here in advance (if possible).
14. 12. 2023 11:00-13:00 NB 210
20. 12. 2023 12:00-14:00 NB 210
30. 11. 2023 11:00-13:00 NB 210
7. 12. 2023 11:00-13:00 NB 210
Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. dubskyz@vse.cz KH v MS Teams (kód týmu l0bwqe5) nebo přes email.
11. 12. 2023 09:00-11:00 NB 268
4. 12. 2023 09:00-11:00 NB 268
Bc. Jakub Eberle, M.Litt., Ph.D. ebej02@vse.cz 14. 12. 2023 11:00-12:00 NB 281A
7. 12. 2023 11:00-12:00 NB 281A
Ing. Lukáš Forýtek xforl11@vse.cz Po domluvě online.
doc. Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D. garj02@vse.cz 11. 12. 2023 10:00-11:00 NB 265
14. 12. 2023 11:30-12:30 NB 265
30. 11. 2023 11:30-12:30 NB 265
4. 12. 2023 10:00-11:00 NB 265
7. 12. 2023 11:30-12:30 NB 265
PhDr. Marcela Hennlichová, Ph.D. henm07@vse.cz 14. 12. 2023 15:00-16:00 NB268
30. 11. 2023 15:00-16:00 NB268
7. 12. 2023 15:00-16:00 NB268
Ing. Matthew David Huntley, BSc hunm00@vse.cz Due to extraordinary measures of the Ministry of Health of the Czech Republic, office hours will be realised via e-mail or Microsoft Teams (on the basis of prior e-mail agreement)
1. 12. 2023 10:30-11:30 On MS Teams
30. 11. 2023 11:40-12:40 NB 389
7. 12. 2023 11:40-12:40 NB 389
8. 12. 2023 10:30-11:30 On MS Teams
Mgr. Bilal Bahadir Karaca karb07@vse.cz
Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D. katerina.koci@vse.cz Konzultační hodiny se konají obvykle ve středu dopoledne, či po poledni. Probíhají fyzicky v místnosti NB275 i online prostřednictvím programu Teams, do týmu se lze připojit skrze kód: k4ke6wp. Konzultace probíhají v daném čase, případně ad hoc po předchozí e-mailové domluvě. The consultation hours are usually held on Wednesday mornings or after lunch in room NB275. They also take place online via the Teams program, you can join the team via the code: kk4ke6wp. Consultations take place at a given time, or ad hoc by prior e-mail agreement. Next week the consultation will take place on 5 October.
10. 1. 2024 12:00-13:00 NB275
10. 1. 2024 15:00-16:00 NB275
13. 12. 2023 13:00-15:00 NB275
17. 1. 2024 12:00-14:00 NB275
20. 12. 2023 12:30-14:30 NB275
24. 1. 2024 12:00-14:00 NB275
4. 1. 2024 12:30-14:30 NB275
6. 12. 2023 13:00-15:00 NB275
Bc. Peter Kozák, M.A. kozp09@vse.cz
Ing. Mgr. Tomáš Kristek xkrit13@vse.cz 11. 1. 2024 15:00-16:00 NB 260
14. 12. 2023 15:00-16:00 NB 260
18. 1. 2024 15:00-16:00 NB 260
21. 12. 2023 15:00-16:00 NB 260
25. 1. 2024 15:00-16:00 NB 260
28. 12. 2023 15:00-16:00 NB 260
30. 11. 2023 15:00-16:00 NB 260
4. 1. 2024 15:00-16:00 NB 260
7. 12. 2023 15:00-16:00 NB 260
prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. lehmann@vse.cz Po dobu distanční výuky budou konzultace probíhat prostřednictvím E-mailu průběžně nebo on-line v pondělí 10:00 - 12:00 kód týmu: 13heol1
12. 12. 2023 10:00-11:00 on-line kód MST 13heol1
13. 12. 2023 13:30-14:30 NB 268
30. 11. 2023 10:00-11:00 on-line kód MST 13heol1
5. 12. 2023 10:00-11:00 on-line kód MST 13heol1
6. 12. 2023 13:30-14:30 NB 268
Ing. Aleš Lisa, Ph.D. lisa@vse.cz
11. 12. 2023 10:15-10:45 NB 282
11. 12. 2023 14:30-15:00 NB 282
4. 12. 2023 10:15-10:45 NB 282
4. 12. 2023 14:30-15:00 NB 282
Siyang Liu lius01@vse.cz Thursday 11:30-12:30 NB271
Ing. et Ing. Martin Lukáč lukm11@vse.cz
Ing. Tomáš Moric tomas.moric@vse.cz Úterý 17:00-18:00 NB260
Ing. Ondřej Neuschl ondrej.neuschl@vse.cz 11. 1. 2024 09:00-10:00 NB 260
14. 12. 2023 09:45-10:45 NB 260
18. 1. 2024 09:00-10:00 NB 260
19. 12. 2023 14:15-15:15 NB 260
25. 1. 2024 09:00-10:00 NB 260
30. 11. 2023 09:45-10:45 NB 260
4. 1. 2024 09:00-10:00 NB 260
7. 12. 2023 09:45-10:45 NB 260
doc. Ing. Jana Peterková, Ph.D. peter@vse.cz 12. 12. 2023 15:00-17:00 NB 266
19. 12. 2023 13:00-15:00 NB 266
27. 12. 2023 11:00-13:00 online MST
5. 12. 2023 15:00-17:00 NB 266
Ing. Mgr. Pavel Přikryl, Ph.D. pavel.prikryl@vse.cz 12. 12. 2023 16:00-17:30 NB 275
19. 12. 2023 16:00-17:30 NB 275
5. 12. 2023 16:00-17:30 NB 275
Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D. jan.rolenc@vse.cz 1. 2. 2024 13:30-15:30 NB 267
11. 1. 2024 13:30-15:30 NB 267
14. 12. 2023 13:30-15:30 NB 267
18. 1. 2024 13:30-15:30 NB 267
25. 1. 2024 13:30-15:30 NB 267
30. 11. 2023 13:00-14:00 NB 267
4. 1. 2024 13:30-15:30 NB 267
7. 12. 2023 13:30-15:30 NB 267
Dr.phil. Daniel Šitera, M.A., Ph.D. sitd02@vse.cz 12. 12. 2023 12:30-13:30 NB 274
5. 12. 2023 12:30-13:30 NB 274
Ing. Michal Strnad xstrm99@vse.cz 13. 12. 2023 11:30-12:30 NB260
6. 12. 2023 11:30-12:30 NB260
Ing. Luděk Toman tomanl@vse.cz
Ing. JUDr. Zuzana Trávníčková, Ph.D. zuzana.travnickova@vse.cz Po dohodě (e-mailem, chatem v MS Teams) jsou možné konzultace také v úterý, středu a pátek od 8:30 do 9:00.
12. 12. 2023 08:30-09:30 NB 266
13. 12. 2023 14:30-15:30 NB 266
5. 12. 2023 08:30-09:30 NB 266
6. 12. 2023 14:30-15:30 NB 266
Ing. Zuzana Veselá vesz00@vse.cz 13. 12. 2023 10:00-11:00 NB 260
6. 12. 2023 10:00-11:00 NB 260
prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. zdenek.vesely@vse.cz 13. 12. 2023 13:30-15:30 NB 274
20. 12. 2023 13:30-15:30 NB 274
27. 12. 2023 13:30-15:30 NB 274
6. 12. 2023 13:30-15:30 NB 274
Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. marketa.votoupalova@vse.cz on maternity leave, available on e-mail, no new BT/MT for the seminar in Fall 2023 accepted; nové BP/DP pro seminář v ZS2023 již nepřijímám
doc. Ing. Petr Vymětal, Ph.D. vymetal@vse.cz KH v průběhu zkouškového období letního semestru 2022/2023 Po 9:00–10:00, nb 281A KH po domluvě emailem přes aplikaci Teams. Officials during Exam period of summer semester 2022/2023 Mon 9:00–10:00 , room nb 281A Official hours are set via email and are taken via Teams.
14. 12. 2023 11:15-12:15 NB 281A
30. 11. 2023 11:15-12:15 NB 281A
7. 12. 2023 11:15-12:15 NB 281A
Jaroslav Weinfurter, M.A., MSc, Ph.D. xweij08@vse.cz 13. 12. 2023 11:00-13:00 JM 118b
6. 12. 2023 11:00-13:00 JM 118b
Ing. Tomáš Zapletal, Ph.D. et Ph.D. zapt00@vse.cz
Ing. Michaela Zemanová qhalm02@vse.cz 12. 12. 2023 09:30-10:30 NB 384
19. 12. 2023 09:30-10:30 NB 384
5. 12. 2023 09:30-10:30 NB 384
doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. stepanka.zemanova@vse.cz 13. 12. 2023 13:00-14:00 NB 273
30. 11. 2023 10:00-11:00 NB 273
6. 12. 2023 10:00-11:00 NB 273
7. 12. 2023 10:00-11:00 NB 273