Doktorandi a disertační práce

Jméno a příjmení E-mail Ročník Téma disertační práce Školitel Forma studia
Mgr. Nikola Adamovská strn03@vse.cz 4 Role městské diplomacie v globálních otázkách prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. prezenční
Ing. Dmitriy Barkhatov bard02@vse.cz 2 Mezinárodní konflikty Ruské federace po roce 1990 prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc. prezenční
Ing. Matthew David Huntley, BSc hunm00@vse.cz 5 Neo-Gramscian Perspective in Power Transition Theory doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. prezenční
Mgr. Bilal Bahadir Karaca karb07@vse.cz 4 Foreign Policies and Alliance Trajectories of Hungary, Poland, and Turkey under the Administrations of FIDESZ, PiS, and AKP: The Necolassical Realist Approach doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. prezenční
Ing. Mgr. Tomáš Kristek xkrit13@vse.cz 3 Model OSN Global Compact a jeho aplikace v zemích Visegrádské skupiny doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. prezenční
Ing. et Ing. Martin Lukáč lukm11@vse.cz 1 Latinská Amerika jako nový cíl mocenského soupeření: Bezpečnostní výzvy pro USA a dopady na regionální stabilitu doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. kombinovaná
Ing. Tomáš Moric tomas.moric@vse.cz 4 Obchodně-politické vztahy Československa a Rakouska v letech 1929–1938 doc. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D. prezenční
Ing. Michal Strnad xstrm99@vse.cz 4 Nacionalistické subjednotky států Evropské unie v kontextu integračních a dezintegračních procesů doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. prezenční
Ing. Luděk Toman tomanl@vse.cz 5 Metamorfózy komunistické ideologie: od teorie k člověku doc. PhDr. Vladimír Prorok, CSc. kombinovaná
Ing. Zuzana Veselá vesz00@vse.cz 1 The growth of China's normative and soft power doc. Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D. prezenční
Ing. Tomáš Zapletal, Ph.D. et Ph.D. zapt00@vse.cz 5 Politika pstruhového rybolovu prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c. kombinovaná
Ing. Michaela Zemanová qhalm02@vse.cz 5 Identita menšín v politickom diskurze v EU: prípadová štúdia rómskych menšín prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. kombinovaná