Doktorandi a disertační práce

Jméno a příjmení E-mail Ročník Téma disertační práce Školitel Forma studia
Mgr. Bilal Bahadir Karaca karb07@vse.cz 5 Turmoil in Turkey and Hungary's Relations with NATO: A Neoclassical Realist Perspective on the AKP and FIDESZ Period doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. kombinovaná
Ing. Mgr. Tomáš Kristek xkrit13@vse.cz 4 Model OSN Global Compact a jeho aplikace v zemích Visegrádské skupiny doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. kombinovaná
Siyang Liu lius01@vse.cz 4 Understanding China-Czech Relations: A Chinese Relational Theory Interpretation doc. Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D. kombinovaná
Ing. Ondřej Neuschl ondrej.neuschl@vse.cz 2 Význam arktického prostoru pro mocenskou politiku států doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. prezenční
Ing. Michal Strnad xstrm99@vse.cz 5 Regional empowerment within the European framework: regionalist parties’ territory-oriented strategies in the regional, statewide and supranational parliamentary arenas doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. kombinovaná
Ing. Zuzana Veselá vesz00@vse.cz 2 Green Normative Power China: China´s Diffusion of its Authoritarian Green Governance doc. Jeremy Alan Garlick, M.A., Ph.D. prezenční
Ing. Michaela Zemanová qhalm02@vse.cz 5 Emocionálna konštrukcia identity menšín v politickom diskurze: prípadová štúdia rómskej menšiny v EÚ a SR prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc. kombinovaná