Aktuální nabídka stáže na Odboru ekonomické diplomacie MZV ČR

Studenti se mohou hlásit do výběrového řízení na pozici stážisty na Odboru ekonomické diplomacie MZV ČR v období od ledna do července roku 2021. Zajímavá práce i prostředí, jedinečná šance poznat ekonomickou diplomacii v praxi.

Bližší informace viz https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zamestnani/staze_mzv/nabidka_staze_mzv_oed.html