Rubrika: Aktuality

Nová publikace doc. Eichlera „NATO’s Expansion After the Cold War“

EICHLER, Jan. NATO’s Expansion After the Cold War: Geopolitics and Impacts for International Security. Springer, 2021. This book analyses the expansion of The North Atlantic Treaty Organization (NATO) into the post-Soviet space after the end of the Cold War. Based on an extensive analysis of the literature and government documents, including doctrines, statements and speeches by […]

Nová publikace doc. Eichlera „NATO’s Expansion After the Cold War“

Výstupy projektu TAČR: Nastavení koordinačního mechanismu v rámci předsednictví v Radě EU

Výstupy projektu TAČR: Nastavení koordinačního mechanismu v rámci předsednictví v Radě EU

Nová publikace doc. Eichlera „NATO’s Expansion After the Cold War“

FMV má novou organizační strukturu kateder

FMV má novou organizační strukturu kateder

Nová publikace doc. Eichlera „NATO’s Expansion After the Cold War“

Informace k obhajobám závěrečných prací v lednu 2021

English version below Obhajoby závěrečných prací proběhnou v termínech, na něž byli studenti přihlášeni katedrou. Všechny obhajoby proběhnou online formou prostřednictvím MS Teams. Studenty žádáme, aby se před obhajobou seznámili s Instrukcí FMV pro online obhajoby. Obhajoba začíná prezentací studenta k obhajované práci (cca 5 minut). Student představí stanovený cíl práce, postup vedoucí k jeho dosažení […]

Nová publikace doc. Eichlera „NATO’s Expansion After the Cold War“

Studujte vedlejší specializaci Ekonomická diplomacie

Ekonomická diplomacie je v současnosti stále aktuálním tématem ve spojení s českou zahraniční politikou a posilováním české pozice na mezinárodní scéně. Čeští ekonomičtí diplomaté se také výrazně podílí na aktivitách státu ve snaze zmírnit dopady současné pandemie především na české exportéry. Vedlejší specializace Ekonomická diplomacie představuje pro studenty lákavou možnost spojit získávání nových znalostí a dovedností během […]

Nová publikace doc. Eichlera „NATO’s Expansion After the Cold War“

Dr. Dubský, dr. Votoupalová a Bc. Vítková jsou v týmu projektu GAČR

Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. je spoluřešitelem a Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. a Bc. et Bc. Alžběta Vítková členkami týmu tříletého projektu GAČR „Energetický diskurz Evropské komise a Evropského parlamentu a jeho vliv na členské státy“ (21-04317S). Řešitelem projektu je Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D. z Ústavu mezinárodních vztahů Praha. Cílem projektu je poskytnout ucelený koncepční […]

Nová publikace doc. Eichlera „NATO’s Expansion After the Cold War“

Workshop na téma „Smart Power“

Smart Power Workshop

Nová publikace doc. Eichlera „NATO’s Expansion After the Cold War“

Informace ke státním zkouškám a obhajobám závěrečných prací v lednu a únoru 2020

V InSIS jsou již vypsány termíny státní bakalářské zkoušky (MSB), státní závěrečné zkoušky (MP3_1) a státní/souborné zkoušky ze specializace Ekonomická diplomacie (2ED a 2ED2) s přihlašováním od pondělí 23. 11. 2020 8:00. Pokud se jejich kapacita naplní, budou přidány termíny nové. Obhajoby bakalářských a diplomových prací budou probíhat od 12. 1. 2021. Studentům bude přidělen termín katedrou […]

Nová publikace doc. Eichlera „NATO’s Expansion After the Cold War“

Aktuální nabídka stáže na Odboru ekonomické diplomacie MZV ČR

Studenti se mohou hlásit do výběrového řízení na pozici stážisty na Odboru ekonomické diplomacie MZV ČR v období od ledna do července roku 2021. Zajímavá práce i prostředí, jedinečná šance poznat ekonomickou diplomacii v praxi. Bližší informace viz https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zamestnani/staze_mzv/nabidka_staze_mzv_oed.html

Nová publikace doc. Eichlera „NATO’s Expansion After the Cold War“

Přihlaste se k odběru novinek

Nechte se informovat o aktuálním dění