Dr. Marcela Hennlichová a dr. Jaroslav Weinfurter jsou novými zaměstnanci KMSD

Od 1. února 2022 posílili řady akademických pracovníků katedry PhDr. Marcela Hennlichová, Ph.D. a Jaroslav Weinfurter, M.A., M.Sc., Ph.D. Přinášíme jejich stručné odborné životopisy:

Dr. Marcela Hennlichová vystudovala historii se zaměřením na obecné dějiny novověku a mezinárodní vztahy na Filozofické Fakultě Univerzity Karlovy. Doktorské studium absolvovala v roce 2019, její disertační práce Entente Cordiale: Vývoj britsko-francouzských vztahů na cestě k Srdečné dohodě 1898‒1904 vyšla v roce 2020 tiskem. Dlouhodobě se zabývá problematikou dějin mezinárodních vztahů a francouzské zahraniční politiky, vývojem britsko-francouzských vztahů před 1. světovou válkou a problematikou kolonialismu a imperialismu se zaměřením na oblasti Maroka, Egypta a Osmanské říše. Na tato témata publikovala řadu odborných článků. Je členkou redakčního týmu platformy Politikon, zaměřené na boj s fake news. Na KMSD vyučuje předmět Introduction to International Studies and Diplomacy.

Dr. Jaroslav Weinfurter vystudoval mezinárodní vztahy na University of Aberdeen (M.A., M.Sc.) a na Metropolitní univerzitě v Praze (Ph.D.). Mezi jeho odborné zájmy patří teorie mezinárodních vztahů a teorie mezinárodní bezpečnosti, nahlížené z celé řady jiných oborů, příbuzných i vzdálených. Ve své výzkumné práci se věnuje především problematice prostorovosti, a to ve všech jejích organizačních, strukturálních, bezpečnostních, společensko-politických, mezinárodně-politických a atmosférických rysech. Regionálně se pak zaměřuje zejména na postkoloniální svět, konkrétněji na oblasti Blízkého východu a severní Afriky. Je autorem monografie a odborných článků publikovaných v prestižních časopisech jako např. Journal of International Relations and Development. Na katedře vyučuje kurz komparativní politiky.