Ekonomická diplomacie – nabídka stáže pro ZS 2022/2023

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Odbor ekonomické diplomacie nabízí možnost stáže v období od září 2022 do února 2023.

Nabídka je určena pro studenty se zájmem o mezinárodní vztahy, ekonomickou diplomacii a podporu exportu, občany České republiky.

Zaměření stáže:  

  • praktická asistence při přípravě konferencí, seminářů, webinářů či setkání se zástupci firem a podnikatelských asociací,
  • spolupráce při přípravě podkladů a stanovisek k bilaterálním jednáním,
  • příprava podkladů ekonomického charakteru,
  • zpracovávání průřezových materiálů ekonomického charakteru (především analýzy a souhrnné informace o vývoji zahraničního obchodu),
  • poskytování podpory českým podnikům a jejich obchodně-ekonomickým zájmům ve vnějších ekonomických vztazích.

Mezi důležité součásti přihlášky do výběrového řízení patří životopis a motivační dopis.

Délka stáže a její podmínky, spolu s dalšími požadavky na uchazeče jsou dostupné na stránkách OED MZV.

Termín uzávěrky přihlášek je 20. června 2022.