Informace ke státním zkouškám a obhajobám závěrečných prací na KMSD v září 2021

Studenti, kteří v září 2021 chtějí absolvovat státní nebo soubornou zkoušku anebo obhajovat bakalářskou či diplomovou práci na KMSD, nechť si již nyní zapíšou příslušný ident (MSB, MP3_1, 2ED2, 2OBP, 2ODP).

Státní a souborné zkoušky proběhnou v termínech 7. 9. – 9. 9. Termíny budou v InSISu vypsány a přihlašování bude možné až po 1. 9., tj. po začátku nového akademického roku (semestru).

Obhajoby bakalářských a diplomových prací proběhnou v termínech 30. 8. – 2. 9. Studentům bude přidělen termín katedrou tak, aby obhajovali před komisí, jejímž členem je vedoucí jejich práce, ve výjimečných případech oponent. Informace o konkrétním termínu obhajoby bude studentům sdělena nejpozději na konci července 2021 emailem.

Uvedené termíny se mohou změnit v případě jiných pracovních povinností členů komisí.

Obecné informace ke státním a souborným zkouškám a obhajobám závěrečných prací na KMSD najdete zde.