Informace ke státním zkouškám a obhajobám závěrečných prací na KMSD v září 2022

Studenti, kteří v září 2022 chtějí absolvovat státní nebo soubornou zkoušku anebo obhajovat bakalářskou či diplomovou práci na KMSD, nechť si již nyní zapíšou příslušný ident (MSB, MP3_1, 2ED2, 2OBP, 2ODP).

Obhajoby bakalářských a diplomových prací proběhnou 6. 9. 2022 (případně v srpnu pro studenty, kteří si termín domluvili v předstihu). Studentům bude čas přidělen tak, aby obhajovali před komisí, jejímž členem je vedoucí či oponent jejich závěrečné práce. Informace o konkrétním termínu obhajoby bude studentům individuálně sdělena emailem.

Státní zkoušky z hlavní specializace proběhnou 7. – 8. 9. 2022. Státní/souborné zkoušky z vedlejší specializace proběhnou 13. 9. 2022. Termíny budou v InSIS vypsány a přihlašování bude možné až po 1. 9., tj. po začátku nového akademického roku (semestru).

Uvedené termíny se mohou změnit v případě jiných pracovních povinností členů komisí.

Obecné informace ke státním a souborným zkouškám a obhajobám závěrečných prací na KMSD najdete zde.