Informace ke státním zkouškám a obhajobám závěrečných prací na KMSD v září 2023

Studenti, kteří v září 2023 chtějí absolvovat státní nebo soubornou zkoušku anebo obhajovat bakalářskou či diplomovou práci na KMSD, nechť si již nyní zapíšou příslušný ident (MSB2, MS3_1, 2ED2, 2OBP, 2ODP).

Obhajoby bakalářských prací proběhnou 28. 8. Obhajoby diplomových prací proběhnou ve dnech 11.–14. 9. Studentům bude termín/čas přidělen tak, aby obhajovali před komisí, jejímž členem je vedoucí či oponent jejich závěrečné práce.

Státní zkoušky proběhnou ve stejných termínech.

Zářijové termíny budou v InSIS vypsány a přihlašování bude možné až po 1. 9., tj. po začátku nového akademického roku (semestru).

Obecné informace ke státním a souborným zkouškám a obhajobám závěrečných prací na KMSD najdete zde.