Aktuality

KMSD hledá nové kolegy/ně

FMV hledá nové kolegy

KMSD hledá nové kolegy/ně

Nabídka stáže v oblasti ekonomické diplomacie

https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zamestnani/staze_mzv/nabidka_staze_mzv_oed.html

Nabídka stáže v oblasti ekonomické diplomacie

Registrace na státnice a obhajoby v lednu/únoru 2022

Doporučujeme studentům, kteří v lednu/únoru 2022 plánují absolvovat státní zkoušku a/nebo obhajobu práce, aby si již nyní registrovali v InSIS příslušné předměty (např. MSB, MP3_1, 2OBP, 2ODP). Registrace katedra využije při plánování konkrétních termínů státnic a obhajob. Bližší informace a návody ke státním zkouškám a obhajobám na KMSD najdete zde.

Registrace na státnice a obhajoby v lednu/únoru 2022

Nabídka stáže v odboru ekonomické diplomacie MZV

Pro studenty magisterských programů. Termín: druhá polovina září až 15. 2., jinak platí info zde.

Nabídka stáže v odboru ekonomické diplomacie MZV

Informace ke státním zkouškám a obhajobám závěrečných prací na KMSD v září 2021

Studenti, kteří v září 2021 chtějí absolvovat státní nebo soubornou zkoušku anebo obhajovat bakalářskou či diplomovou práci na KMSD, nechť si již nyní zapíšou příslušný ident (MSB, MP3_1, 2ED2, 2OBP, 2ODP). Státní a souborné zkoušky proběhnou v termínech 7. 9. – 9. 9. Termíny budou v InSISu vypsány a přihlašování bude možné až po 1. 9., tj. […]

Informace ke státním zkouškám a obhajobám závěrečných prací na KMSD v září 2021

Jeremy Alan Garlick novým docentem VŠE

Jeremy Alan Garlick novým docentem VŠE

Jeremy Alan Garlick novým docentem VŠE

Ing. Petr Vymětal, Ph.D. vystoupí na letní škole ECPR

Ing. Petr Vymětal, Ph.D. vystoupí na letní škole ECPR

Ing. Petr Vymětal, Ph.D. vystoupí na letní škole ECPR

Informace k obhajobám závěrečných prací v květnu/červnu 2021

English version below Obhajoby závěrečných prací proběhnou v termínech, na něž byli studenti přihlášeni katedrou. Všechny obhajoby proběhnou online formou prostřednictvím MS Teams. Studenty žádáme, aby se před obhajobou seznámili s Instrukcí FMV pro online obhajoby. Obhajoba začíná prezentací studenta k obhajované práci (cca 5 minut). Student představí stanovený cíl práce, postup vedoucí k jeho dosažení a […]

Informace k obhajobám závěrečných prací v květnu/červnu 2021

Nová publikace doc. Eichlera „NATO’s Expansion After the Cold War“

EICHLER, Jan. NATO’s Expansion After the Cold War: Geopolitics and Impacts for International Security. Springer, 2021. This book analyses the expansion of The North Atlantic Treaty Organization (NATO) into the post-Soviet space after the end of the Cold War. Based on an extensive analysis of the literature and government documents, including doctrines, statements and speeches by […]

Nová publikace doc. Eichlera „NATO’s Expansion After the Cold War“

Přihlaste se k odběru novinek

Nechte se informovat o aktuálním dění

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: