Aktuality

Výstupy projektu TAČR: Nastavení koordinačního mechanismu v rámci předsednictví v Radě EU

Výstupy projektu TAČR: Nastavení koordinačního mechanismu v rámci předsednictví v Radě EU

Výstupy projektu TAČR: Nastavení koordinačního mechanismu v rámci předsednictví v Radě EU

FMV má novou organizační strukturu kateder

FMV má novou organizační strukturu kateder

FMV má novou organizační strukturu kateder

Informace k obhajobám závěrečných prací v lednu 2021

English version below Obhajoby závěrečných prací proběhnou v termínech, na něž byli studenti přihlášeni katedrou. Všechny obhajoby proběhnou online formou prostřednictvím MS Teams. Studenty žádáme, aby se před obhajobou seznámili s Instrukcí FMV pro online obhajoby. Obhajoba začíná prezentací studenta k obhajované práci (cca 5 minut). Student představí stanovený cíl práce, postup vedoucí k jeho dosažení […]

Informace k obhajobám závěrečných prací v lednu 2021

Studujte vedlejší specializaci Ekonomická diplomacie

Ekonomická diplomacie je v současnosti stále aktuálním tématem ve spojení s českou zahraniční politikou a posilováním české pozice na mezinárodní scéně. Čeští ekonomičtí diplomaté se také výrazně podílí na aktivitách státu ve snaze zmírnit dopady současné pandemie především na české exportéry. Vedlejší specializace Ekonomická diplomacie představuje pro studenty lákavou možnost spojit získávání nových znalostí a dovedností během […]

Studujte vedlejší specializaci Ekonomická diplomacie

Dr. Dubský, dr. Votoupalová a Bc. Vítková jsou v týmu projektu GAČR

Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. je spoluřešitelem a Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D. a Bc. et Bc. Alžběta Vítková členkami týmu tříletého projektu GAČR „Energetický diskurz Evropské komise a Evropského parlamentu a jeho vliv na členské státy“ (21-04317S). Řešitelem projektu je Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D. z Ústavu mezinárodních vztahů Praha. Cílem projektu je poskytnout ucelený koncepční […]

Dr. Dubský, dr. Votoupalová a Bc. Vítková jsou v týmu projektu GAČR

Workshop na téma „Smart Power“

Smart Power Workshop

Workshop na téma „Smart Power“

Informace ke státním zkouškám a obhajobám závěrečných prací v lednu a únoru 2020

V InSIS jsou již vypsány termíny státní bakalářské zkoušky (MSB), státní závěrečné zkoušky (MP3_1) a státní/souborné zkoušky ze specializace Ekonomická diplomacie (2ED a 2ED2) s přihlašováním od pondělí 23. 11. 2020 8:00. Pokud se jejich kapacita naplní, budou přidány termíny nové. Obhajoby bakalářských a diplomových prací budou probíhat od 12. 1. 2021. Studentům bude přidělen termín katedrou […]

Informace ke státním zkouškám a obhajobám závěrečných prací v lednu a únoru 2020

Aktuální nabídka stáže na Odboru ekonomické diplomacie MZV ČR

Studenti se mohou hlásit do výběrového řízení na pozici stážisty na Odboru ekonomické diplomacie MZV ČR v období od ledna do července roku 2021. Zajímavá práce i prostředí, jedinečná šance poznat ekonomickou diplomacii v praxi. Bližší informace viz https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zamestnani/staze_mzv/nabidka_staze_mzv_oed.html

Aktuální nabídka stáže na Odboru ekonomické diplomacie MZV ČR

Informace k vypisování povinných předmětů zajišťovaných SMSJM

S ohledem na přechod od stávajících studijních oborů (Mezinárodní studia – diplomacie – Bc., Mezinárodní politika a diplomacie – Ing.) k nově akreditovaným studijním programům (Mezinárodní studia a diplomacie – Bc. a Ing.) bude SMSJM od ZS 2020/21 vypisovat některé povinné předměty, které garantuje, v omezeném režimu. Níže je pro jednotlivé obory/programy obsažen přehled předmětů, kterých se výjimky týkají. […]

Informace k vypisování povinných předmětů zajišťovaných SMSJM

Přihlaste se k odběru novinek

Nechte se informovat o aktuálním dění

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: