Pamir Halimzai obdržel cenu Josefa Hlávky pro rok 2021

Absolvent doktorského studia na KMSD Mgr. Pamir Halimzai, Ph.D. obdržel cenu Josefa Hlávky pro rok 2021.

Pamir Halimzai se od počátku doktorského studia velmi aktivně zapojil do vědeckých aktivit Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka (od r. 2021 Katedry mezinárodních studií a diplomacie). Díky tomu dosáhl nadprůměrných výsledků v publikační činnosti, zejména článku „The Terror Speaks: Inside Pakistan’s Terrorism Discourse and National Action Plan“ v renomovaném odborném časopise Studies in Conflict & Terrorism (WoS, Q2).

Gratulujeme!