Přihlašování na státnice v lednu/únoru 2023, odevzdání prací a obhajoby

Termíny státních zkoušek na KMSD v lednu/únoru 2023 budou v InSIS vypsány 21. 11.

Připomínáme, že termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v lednu/únoru 2023 je 9. 12. Termín obhajoby studentům přiděluje katedra po odevzdání práce.

Bližší informace a návody ke státním zkouškám a obhajobám na KMSD najdete zde.