Státní zkoušky a obhajoby na KMSD v květnu a červnu 2024

Státní zkoušky z hlavní specializace, souborné zkoušky z vedlejší specializace a obhajoby závěrečných prací na KMSD proběhnou v termínech od 21. května do 20. června 2024.

Přihlašování na státní zkoušky bude možné od 22. dubna, 18:00.

Připomínáme termín odevzdání bakalářských a diplomových prací 26. dubna. Obhajoby prací budou probíhat na konci května. Termín obhajoby studentům přiděluje katedra po odevzdání práce.

Obecné informace ke státním a souborným zkouškám a obhajobám závěrečných prací na KMSD najdete zde.