Vedlejší specializace Ekonomická diplomacie v ZS 2022/2023

Vedlejší specializace je určena pro studenty se zájmem o mezinárodní vztahy, ekonomickou diplomacii, podporu exportu či přílivu investic.

Specializace nabízí komplexní vhled do oblasti ekonomické diplomacie, představuje základní struktury a klíčové aktéry. Zároveň seznamuje s klíčovými přístupy na různých úrovních mezinárodního systému stejně jako s nejnovějšími trendy jak v teoretické rovině, tak i v oblasti praxe.

Součástí vedlejší specializace je úzká spolupráce s praxí, významnými partnery jsou především Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo průmyslu a obchodu, spolu s dalšími aktéry ekonomické diplomacie.

Především jde o možnost seznámit se s názory předních odborníků z praxe, například formou přednášek a workshopů. Studenti také v rámci výuky plní úkoly zadávané právě ve spolupráci s praxí, které reflektují aktuální vývoj v oblasti.

Studentům se také nabízí možnost propojit téma vedlejší specializace s odbornými stážemi. Stáže je možné, při splnění předepsaných podmínek, absolvovat jak na obchodně-ekonomických úsecích českých zastupitelských úřadů nebo v zahraničních kancelářích dalších aktérů, jako jsou CzechTrade nebo CzechInvest.

Studenti vedlejší specializace, kteří splní stanovené podmínky, mohou také získat certifikát Ekonomická diplomacie udělovaný ve spolupráci Fakulty mezinárodních vztahů a Ministerstva zahraničních věcí.

Detailní informace o vedlejší specializaci Ekonomická diplomacie najdete na webu KMSD.

Laureátky z let 2020 a 2021 při slavnostním předání certifikátu během Konference ekonomických diplomatů v červnu 2021