Vedlejší specializace Ekonomická diplomacie v ZS 2023/2024

Určena pro studenty se zájmem o mezinárodní vztahy, export a investice i podporu excelentních výsledků české vědy.

Specializace nabízí komplexní vhled do oblasti ekonomické diplomacie, představuje základní teoretické přístupy, stejně jako aplikaci v praxi (národní systémy, klíčové struktury, aktéry a platformy mezinárodní spolupráce.

Specializace nabízí i úzké spojení s praxí, ať už formou stáží, zpracováním úkolů (jako součásti výuky) podle zadání praxe. Významnými partnery jsou především Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo průmyslu a obchodu, spolu s dalšími aktéry ekonomické diplomacie, jako je Hospodářská komora nebo Svaz průmyslu a dopravy.

Stáže je možné absolvovat jak v ústředí, tak i v zahraničí, například na ekonomických úsecích českých zastupitelských úřadů nebo v zahraničních kancelářích institucí jako jsou CzechTrade, CzechInvest nebo CzechTourism.

Studenti vedlejší specializace, kteří splní stanovené podmínky, mohou také získat certifikát Ekonomická diplomacie udělovaný ve spolupráci Fakulty mezinárodních vztahů a Ministerstva zahraničních věcí.

Více informací na stránce VS nebo na webu FMV.