Studujte vedlejší specializaci Ekonomická diplomacie

Ekonomická diplomacie je v současnosti stále aktuálním tématem ve spojení s českou zahraniční politikou a posilováním české pozice na mezinárodní scéně. Čeští ekonomičtí diplomaté se také výrazně podílí na aktivitách státu ve snaze zmírnit dopady současné pandemie především na české exportéry.

Vedlejší specializace Ekonomická diplomacie představuje pro studenty lákavou možnost spojit získávání nových znalostí a dovedností během studia s pohledem do praxe. Pevnou součástí výuky jsou přednášky hostů z praxe, kteří přináší aktuální informace a názory odborníků na současné dění v ekonomické diplomacii jak v Česku, tak i na mezinárodní scéně. Studenti mají zároveň možnost zeptat se na současné trendy a další témata dle svého výběru. Během zimního semestru 2020/2021 to byla například přednáška ředitele Odboru ekonomické diplomacie na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, PhDr. Marka Svobody a jeho kolegů Ing. Heleny Schultzové a Ing. Marka Pyszka.

Dalším důkazem propojení teorie s praxí jsou semestrální práce. V rámci výuky byly v zimním semestru 2020/2021 například zpracovány dvě případové studie, jejichž zadání formulovalo opět ministerstvo zahraničí. Texty obou studií budou využity v praxi, zejména pro srovnání české praxe s úspěšnými příběhy v zahraničí. Ve výuce proběhla jejich prezentace pro představitele MZV v čele s náměstkem ministra zahraničních věcí Ing. Martinem Tlapou, MBA.

Nedílnou součástí výuky jsou i odborné stáže, kdy především v rámci fakultních předmětů 22F412 a 22F413 studenti působí jak v tuzemsku, tak i v zahraničí v rámci institucí, které se na rozvoji ekonomické diplomacie podílí. Za všechny lze namátkou uvést agentury CzechTrade a CzechInvest nebo české zastupitelské úřady v zahraničí. Názor studentky, která takovou stáž absolvovala, hovoří sám za sebe:

„Pro mě jako studentku vedlejší specializace ekonomická diplomacie bylo prioritou najít si stáž, kde bych mohla využít své vědomosti a dovednosti nabyté během studia. Studentská pozice na zahraničním zastoupení CzechInvestu v Düsseldorfu tak představovala výbornou pracovní příležitost. Vedle běžné denní agendy jako monitoring médií, psaní článků na webové stránky, přípravy prezentací nebo komunikace s potenciálními investory v němčině a angličtině, jsem se také zúčastnila několika zajímavých akcí. Týden jsme strávila na strojírenském veletrhu v Hannoveru a týden na medicínském veletrhu v Düsseldorfu. Na obou jsem měla výjimečnou příležitost být účastníkem schůzek s firmami, které chtěly získat informace o investičním prostředí v České republice. Kromě toho jsem spolu s ředitelkou zahraničního zastoupení absolvovala řadu konferencí, debat, koncertů či večírků spřátelených organizací.

Během praxe jsem získala mnoho neocenitelných pracovních i osobních zkušeností a zážitků. Aktivity rozhodně nebyly jednotvárné a každý den se člověk naučil něco nového. Vřele každému, kdo nechce stáž strávit jenom v kanceláři, doporučuji.“

Andrea, stáž na zahraničním zastoupení CzechInvestu