Certifikát „Ekonomická diplomacie“

Vedlejší specializace nabízí svým absolventům možnost získání prestižního certifikátu „Ekonomická diplomacie“. Certifikát uděluje již od roku 2016 Fakulta mezinárodních vztahů ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR těm studentům, kteří během studia prokážou vynikající výsledky a splní podmínky definované v opatření děkana FMV.

Při splnění těchto podmínek student podává žádost. Vyplněnou žádost a doložené studijní výsledky je třeba adresovat Ing. Janě Peterkové, Ph.D. prostřednictvím emailu. Žádost posoudí příslušná komise KMSD a následně doporučí děkanovi FMV udělení certifikátu.

Certifikát je laureátům předávám při promoci nebo při zvláštní příležitosti na Ministerstvu zahraničních věcí ČR.

 

Dosavadní laureáti certifikátu Ekonomická diplomacie

2021:

 • Macurová Romana
 • Martišková Andrea
 • Oslancová Petra

2020:

 • Burešová Hana

2019:

 • Drozd Jiří
 • Müllerová Monika
 • Nezhybová Alexandra
 • Pešková Lucie
 • Sandryukhina Ksenia

2018:

 • Bambušek Michal
 • Kašpar Jiří
 • Kubová Gabriela

2017:

 • Polednik Petr
 • Skrbková Tereza
 • Šorna Jan

2016:

 • Kudzejová Barbora
 • Šmahelová Kateřina
 • Tetřev Matti
Laureáti roku 2016 Barbora Kudzejová a Matti Tetřev po převzetí ocenění.
Laureáti roku 2016 Barbora Kudzejová a Matti Tetřev po převzetí ocenění.