Studenti o odborných stážích a specializaci

Vjačeslav Giblo

Zimní semestr 2020/2021 jsem strávil na stáži u české Stálé mise v Ženevě při WTO. Jednalo se svým způsobem o krok do neznáma, jelikož jsem ještě nikdy žádnou podobnou zkušenost neabsolvoval. Obavy z nejrůznějších překážek od ubytování až po transport byly samozřejmě na místě. V průběhu podzimu se navíc situace s pandemií covid-19 v Ženevě začala dramaticky zhoršovat, takže nad mým vycestováním visel dlouho jeden velký otazník.

Naštěstí se však všechny obavy ukázaly být zbytečnými. Probíhající pandemie si bohužel vybrala tu daň, že se polovina mé stáže odehrávala dálkově a neměl jsem tak možnost strávit ve fyzickém prostředí WTO tolik času, kolik bych si přál. I tak se však jednalo se o bezesporu o největší přínos, které mi studium na VŠE zatím dalo. Zpočátku bylo sice velice obtížné seznámit se s velkým počtem různorodých témat, které byly ve WTO projednávány. Díky dobré teoretické přípravě, která mi byly poskytnuta na bakaláři, jsem však byl schopen velice rychle najít pevnou půdu pod nohama a stát se plnohodnotnou pomocnou silou pro personál stálé mise.

Má práce spočívala v tom, že jsem sledoval nejrůznější zasedání, schůze, workshopy a panely a z nich jsem následně vytvářel výstupy pro české úřady, ministerstva a stálé mise. Spektrum témat, na které jsem narazil, bylo opravdu velice široké. Jednalo se o věci jako subvence do rybolovu, kyberbezpečnost, ochrana duševního vlastnictví, emisní kvóty a mnoho dalšího. Ke každé z těchto záležitostí jsem však měl dostatek materiálů a pomoci od mých nařízených, takže se nikdy nestalo, že bych něčemu nerozuměl nebo se nedokázal v dané problematice zorientovat.

Ačkoliv zpočátku se může stáž v zahraničí jevit jako velká výzva, je třeba se jí postavit čelem. Mohu každému studentovi VŠE doporučit, aby těchto příležitostí využil. Praktické zkušenosti jsou nedocenitelné a zmínka v životopisu o absolvování stáže má moc otevřít mnohé dveře, které by jinak mohly zůstat zavřenými. Jedná se o jedinečný životní zážitek, který umožňuje nejenom propojit teorii a praxi, ale dá vám i jasnou vizi toho, jak by práce v dané oblasti mohla vypadat. Obzvláště doporučuji absolvování tohoto druhu stáže pro studenty vedlejší specializace Ekonomická diplomacie, což je vedlejší specializace, kterou studuji i já.

 

Andrea Martišková

Pro mě jako studentku vedlejší specializace Ekonomická diplomacie bylo prioritou najít si stáž, kde bych mohla využít své vědomosti a dovednosti nabyté během studia. Studentská pozice na zahraničním zastoupení CzechInvestu v Düsseldorfu tak představovala výbornou pracovní příležitost. Vedle běžné denní agendy jako monitoring médií, psaní článků na webové stránky, přípravy prezentací nebo komunikace s potenciálními investory v němčině a angličtině, jsem se také zúčastnila několika zajímavých akcí. Týden jsem strávila na strojírenském veletrhu v Hannoveru a týden na medicínském veletrhu v Düsseldorfu. Na obou jsem měla výjimečnou příležitost být účastníkem schůzek s firmami, které chtěly získat informace o investičním prostředí v České republice. Kromě toho jsem spolu s ředitelkou zahraničního zastoupení absolvovala řadu konferencí, debat, koncertů či večírků spřátelených organizací.

Během praxe jsem získala mnoho neocenitelných pracovních i osobních zkušeností a zážitků. Aktivity rozhodně nebyly jednotvárné a každý den se člověk naučil něco nového. Vřele každému, kdo nechce stáž strávit jenom v kanceláři, doporučuji.

 

Sára Sedláčková

Navzdory probíhající kovidové pandemii byl výjezd na stáž na české velvyslanectví v Madridu pravděpodobně nejlepším rozhodnutím mého studia na VŠE. Nejen že mi bylo umožněno pracovat v úžasném kolektivu inspirativních lidí, kteří se mě maximálně snažili zapojit do agendy velvyslanectví i přes zavedená restriktivní opatření, dostala jsem se na místa, o kterých se mi ani nesnilo. Obědvala jsem se španělskou státní tajemnicí pro obchod, účastnila se videokonferencí na ministerské úrovni, zapojila se do jednání o směřování španělské zahraniční politiky na španělské Diplomatické škole, asistovala u přípravy projektů ekonomické diplomacie ČR, vyřizovala konzulární záležitosti pro české krajany či mnoho dalšího. Nejčastější náplní mého každodenního pracovního dne byla komunikace s českým ministerstvem zahraničních věcí ohledně situace a aktivit přijímajícího státu jak na vnitro-, tak zahraničně-politické úrovni prostřednictvím TICů (depeše, telegram). Zdánlivě nudný úkol je však vzhledem k vysoké aktivitě Španělska v mezinárodním prostředí velmi různorodý, u práce jsem mnohdy mívala doslova husí kůži! I přes omezený režim v kontextu koronavirové krize se velvyslanectví snažilo zachovat z velké části běžnou agendu, zúčastnila jsem se koncertů, divadelních představení či méně formálních akcí pořádaných ambasádou, jako například sbírání hub ve španělských lesích. 🙂 Mimo to je Madrid úžasnou metropolí, poskytující neomezené možnosti. Zakončit náročný pracovní den skleničkou vychlazené sangrii na slunné terase, je zkrátka sen, který bych přála každému!