Okruhy k souborné zkoušce (2ED2)

 1. Základní teoretické modely ekonomické diplomacie
 2. Význam a cíle ekonomické diplomacie
 3. Makro a mikroúroveň ekonomické diplomacie – význam, základní charakteristika
 4. Negativní ekonomická diplomacie
 5. Rozvojová spolupráce a zahraniční pomoc
 6. Státy jako subjekty mezinárodních ekonomických vztahů a ekonomické diplomacie (politické, právní a ekonomické aspekty)
 7. Mezinárodní organizace jako subjekty ekonomické diplomacie (politické, právní a ekonomické aspekty)
 8. Mnohostranné institucionální zajištění a trendy mezinárodního obchodu
 9. Mnohostranné institucionální zajištění a trendy v pohybu kapitálu a přímých zahraničních investic (mezinárodní měnový a finanční systém
 10. Dvoustranné mezinárodní vztahy a smlouvy v ekonomické diplomacii
 11. Ekonomická diplomacie jako součást diplomacie/zahraniční služby
 12. Mezinárodní ekonomické právo