Okruhy ke státní zkoušce (2RP)

(Pro studenty, kteří nastoupili v ZS 2020/2021 či dříve)

 1. Personální politika ve veřejné správě a její specifika
 2. Řízení a management ve veřejné správě a její specifika
 3. Státní správa vs. místní samospráva
 4. Organizační struktura veřejné správy a její porovnání se zahraničím
 5. Dobré vládnutí a nástroje regulace správy věcí veřejných
 6. Rozhodovací procesy v politice a jeho fáze
 7. Specifika politického rozhodování – odlišnost vnitřní a mezinárodní politiky
 8. Úloha motivace, zájmů a hodnot v politickém rozhodování
 9. Význam politické kultury v politickém rozhodování
 10. Systémový přístup a teorie chaosu v politice
 11. Vědecké metodologie a porovnání jejich přístupů k analýze politiky
 12. Strategické rozhodování – historie a metody
 13. Transparentní rozhodovací procesy v politice
 14. Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky
 15. Korupční prostor a nástroje pro jeho zužování
 16. Dohledové orgány státu a naplňování principu transparentnosti
 17. Daňové ráje a metody zneužívání veřejných prostředků
 18. Zájmové skupiny – funkce, role, aktivity
 19. Modely reprezentace zájmů
 20. Modely regulace lobbistických aktivit
 21. Techniky a strategie lobbování
 22. Mezinárodní komparace regulace lobbingu

 

Literatura

 • POMAHAČ, R. a kol. Veřejná správa. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. xx, 315 s. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-447-6.
 • CIHELKOVÁ, E. et al. Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti. Vyd. 1. Praha: Professional Publishing, 2014. 729 s. ISBN 978-80-7431-134-5. Kapitola 1 (s. 35–144).
 • CIHELKOVÁ, E. et al. Měnící se uspořádání světa a nové formy vládnutí. Praha: Oeconomica, 2011. ISBN 978-80-245-1776-6. Kapitola 2 a 3 (s. 58–110).
 • PROROK, V. Tvorba rozhodování a analýza v politice. Praha:  Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4179-6.
 • KREJČÍ, O. Mezinárodní politika. Praha: Ekopress, 2014. ISBN 978-80-87865-07-1.
 • Complexity, Global Politics and National Security. Waihington D.C.: by D.S.Albert and TJ.Czerwinski, National Defense University, 1997. ISBN 1579060463.
 • VONDRÁČEK, O. a HAVRDA, M. Korupce jako parazit: návod, jak ji porazit. 1. vyd. [Praha: Sport-Press], 2013. 125 s. ISBN 978-80-87050-00-2.
 • HEIDENHEIMER, A.J., (ed.) a JOHNSTON, M., (ed.). Political corruption: concepts & contexts. 3rd ed. New Brunswick: Transaction Publishers, 2011. xvi, 970 s. ISBN 0-7658-0761-0.
 • MÜLLER, K., LABOUTKOVÁ, Š. a VYMĚTAL, P. Lobbing v moderních demokraciích. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3165-0.
 • CHARI, R.S., HOGAN, J. a MURPHY, G. Regulating lobbying: a global comparison. Manchester: Manchester University Press, 2010. xi, 196 s. European policy research unit series. ISBN 978-0-7190-7937-5.
 • SCHENDELEN, M P C M V. Jak lobbovat v Evropské unii, aneb Machiavelli v Bruselu. Brno: Centrum strategických studií, 2004. ISBN 80-903333-2-X.