Studenti o specializaci

Filip Borek

V lednu 2018 absolvoval naši vedlejší specializaci také Filip Borek, student oboru Finance a účetnictví na FFÚ. Jeho pohled na VS Lobbing a rozhodovací procesy si můžete přečíst níže.

Proč sis vybral vedlejší specializaci lobbing a rozhodovací procesy? 

Tuto vedlejší specializaci jsem si vybral z několika důvodů. Jelikož studuji obor Finance, vybíral jsem vedlejší specializace z jiné fakulty, abych mohl vyzkoušet i jiný pohled na výuku, než na který jsem byl zvyklý. Zároveň jsem však nechtěl studovat něco úplně jiného a VS Lobbing a rozhodovací procesy mi přišla jako ideální varianta, jak si rozšířit obzory v oblasti veřejných financích.

Co se ti na vedlejší specializaci líbilo a s čím jsi naopak spokojený nebyl?

Určitě za nejlepší bych ohodnotil kurz Prevence korupce při hospodaření s veřejnými prostředky, který probíhá netradiční formou, kdy místo výuky každý týden je předmět vyučován ve třech termínech pátek-sobota delší část dne. Nestane se tedy, že by člověk zapomněl, co se dělo hodinu před tím a i když jsem z hodiny odcházel zděšený, co vše je v ČR možné, kurz mě velmi bavil. Další předností této vedlejší specializace je velké množství externích hostů, díky kterým se člověk setká s mnoha názory na různou problematiku.

Myslíš, že poznatky získané v předmětech této vedlejší specializace využiješ v praxi?

Myslím si, že tato VS může pomoci všem minimálně v oblasti komunikace s ostatními. To nejen díky poznatkům o tom, jak uvažují politici, ale i „obyčejní“ lidé. Zároveň se zpracovává několik týmových prezentací či projektů a to se hodí vždycky.

Jak bys vedlejší specializaci Lobbing a rozhodovací procesy celkově zhodnotil? Naplnila tvoje očekávání?

Tato VS dokonce předčila moje očekávání. Naučil jsem se mnoho nových a zajímavých věcí o tom, jak fungují či nefungují politické systémy nejen u nás, ale i různě ve světě. Na rozdíl od všeobecné představy, že lobbing je něco špatného, jsem zjistil, že to je nedílná součást politického rozhodování, která má svoje pro a proti. A i když se stále snažím najít nějaký nedostatek této vedlejší specializace, tak se mi to nedaří.

 

Adéla Dítětová

O svůj názor na vedlejší specializaci 2RP Lobbing a rozhodovací procesy se s námi podělila také Adéla Dítětová, absolventka oboru politologie na Fakultě mezinárodních vztahů.

Proč sis vybrala vedlejší specializaci Lobbing a rozhodovací procesy?

Vedlejší specializaci Lobbing a rozhodovací procesy jsem si vybrala na základě sylabu, který mě zaujal na první pohled. Líbilo se mi, že se jako jediná vedlejší specializace věnuje opravdu něčemu specifickému a praktickému. Očekávala jsem, že se budeme hlouběji věnovat veřejné správě a pozadí rozhodovacích procesů a při tom se naučíme, jak celý tento systém funguje a jak se v něm máme orientovat.

Co se ti na vedlejší specializaci líbilo a s čím jsi naopak spokojená nebyla?

Velmi jsem ocenila komorní atmosféru na přednáškách i seminářích, jelikož nás studentů bylo méně, a tudíž nám byl vytvořen větší prostor pro seberealizaci. Výhodou také bylo, že odpadla anonymita běžná na ostatních cvičeních či přednáškách, protože jsme se všichni za velmi krátkou dobu poznali a navzájem si pomáhali. Rovněž na přednášky a semináře byla zvána řada odborníků a expertů, kteří nás seznámili s tím, jak to funguje mimo školu v reálném světě. Největším zážitkem pro mě byla návštěva Úřadu vlády, který jsme navštívili při jednom z kurzů, a dále také možnost odborné stáže v Transparency International. Žádnou výtku k této vedlejší specializaci nemám a jsem ráda, že jsem si ji zvolila.

Myslíš, že poznatky získané v předmětech této vedlejší specializace využiješ v praxi?

Rozhodně ano. Ať už je to orientace v legislativním procesu nebo dohledávání vlastnických struktur firem či orientace ve fondech Evropské unie. Naučila jsem se rychleji a efektivněji vyhledávat podstatné informace. Některé zkušenosti jsem využila již při psaní mé diplomové práce. Rozhodně mohu tuto vedlejší specializaci doporučit všem studentům, ať už chtějí pracovat ve veřejné správě nebo v soukromém sektoru.

Jak bys vedlejší specializaci Lobbing a rozhodovací procesy celkově zhodnotila? Naplnila tvoje očekávání?

Jednoznačně ano. Oceňuji především náplň všech kurzů vedlejší specializace, kde se propojuje teorie s praxí a celkově se spolu kurzy dobře prolínají a navzájem doplňují. Vedlejší specializace mě velmi bavila a na její semináře a přednášky jsem se vždy ve škole těšila nejvíce. Navíc po absolvování všech kurzů mohu potvrdit, že výstupy a znalosti získané v jednotlivých kurzech skutečně odpovídají jejich sylabům a při zápisu tak „nekupujete zajíce v pytli“?

 

David Vyšata

V lednu 2017 ukončuje vedlejší specializaci 2RP Lobbing a rozhodovací procesy také David Vyšata z Fakulty financí a účetnictví, obor Zdanění a daňová politika. I on nám sdělil své zkušenosti.

Proč sis vybral vedlejší specializaci Lobbing a rozhodovací procesy?

Vzhledem k mému studiu daní na první fakultě jsem předem vyloučil kombinaci daní a naši vedlejší specializace. Kombinace daní a například auditu je velice časově náročná na studium. Po tomto rozhodnutí jsem vybíral nějakou zajímavou vedlejší specializaci. Jelikož se zajímám o politiku a veřejný život zhruba od 14-15 let, oslovila mě tato vedlejší specializace. Po zvolení vedlejší specializace jsem očekával, že se dozvím nějaké další zajímavé věci, což se potvrdilo ve všech absolvovaných předmětech. Jelikož mám rád podložená fakta s konkrétními čísly, tak například v předmětu Prevence korupce při hospodaření s veřejnými prostředky se ukázalo, jak nedávno založené firmy s nejasnou vlastnickou strukturou dostávají milionové dotace z EU.

Co se ti na vedlejší specializaci líbilo a s čím jsi naopak spokojený nebyl?

Nacházíme se v oblasti politologie, a proto si nejprve dovolím neodpovědět na konkrétní otázku. Obecně je důležité více propojit vyučování s praxí, méně vyučovat teorii, kterou nakonec stejně z části zapomenete. Při propojení vyučování s praktickou částí má ta teoretická úplně jiný přínos. Netvrdím, že předměty této vedlejší specializace nezapojovali odborníky z praxe, ale podle mého názoru by mohlo být ve více předmětech větší provázání s následným přestupem do běžného života.

Myslíš, že poznatky získané v předmětech této vedlejší specializace využiješ v praxi?

Vzhledem k mojí daňové specializaci by se mohlo zdát, že bych vědomosti využít nemusel. V brzké budoucnosti mám nějaké představy a v případě jejich realizace poznatky určitě využiji. Osobně jsem získal nejvíc nových poznatků z předmětu Lobbování v moderní demokracii, o kterém jsem znal pouze běžně známé informace. Absolventi této vedlejší specializace rozhodně nově nabyté vědomosti vyžijí v budoucím zaměstnání, pokud se rozhodnou pro kariéru státního zaměstnance, politologa či dalších zaměstnání souvisejících s veřejnými nebo státními institucemi.

Jak bys vedlejší specializaci Lobbing a rozhodovací procesy zhodnotil? Naplnila tvoje očekávání?

Vedlejší specializace moje očekávání naplnila, zajímavé hodiny byly s hosty z praxe. Navštívili nás například David Ondráčka (Transparency International), Lukáš Wagenknecht (auditor, bývalý první náměstek ministra financí), Ondřej Vondráček (právník působící při Evropské komisi). Kladně bych určitě hodnotil fakt, že poprvé za celou dobu studia jsem absolvoval více předmětu se spolužáky, které už jsem znal. Díky tomu byla také přátelštější atmosféra na přednáškách.

 

Denisa Mašková

Vedlejší specializace 2RP Lobbing a rozhodovací procesy má i své absolventy; o své dojmy se s námi podělila Denisa Mašková, studentka Fakulty mezinárodních vztahů, hlavní specializace Politologie.

Proč sis vybrala vedlejší specializaci Lobbing a rozhodovací procesy?

Tuto specializaci jsem si vybrala, abych mohla využít již získané vědomosti a zároveň je prohloubit (mou hlavní specializací je Politologie, tuto vedlejšku jsem vnímala jako jakousi nadstavbu a rozšíření). Očekávala jsem, že bude reagovat na současné problémy a nabízet pohled na jejich řešení z jiné perspektivy, zejména pak možnosti řešení z odborného hlediska. Profil specializace i sylaby jednotlivých předmětů působily velmi zajímavě, očekávala jsem, že nabyté znalosti a nové dovednosti budu schopna využít později i v praxi při analýze i takových případů, které se zdají být velmi složité. Líbilo se mi, že specializace má veliký potenciál právě v praktickém, téměř každodenním využití znalostí.

Co se ti na vedlejší specializaci líbilo a s čím jsi naopak spokojená nebyla?

To, co se mi hodně líbilo, byl individuální přístup a malý počet studentů, což tvořilo příjemnější studijní prostředí a spíše rodinnou atmosféru. Střídání odborníků z různých oblastí dané problematiky nám umožnilo mnoho skutečností si uvědomit a nahlédnout do toho, jak to reálně chodí např. ve státní správě či na Nejvyšším kontrolním úřadu. Naše původní představy ne vždy odpovídaly realitě a v mnohých případech bylo toto zjištění užitečné. Vyučující i pozvaní hosté se vždy snažili zaujmout k nám spíše přátelský postoj a reagovat i na to, co nás konkrétněji zajímalo. V rámci studia proběhlo i několik zajímavých exkurzí a bylo také možné absolvovat odbornou praxi. I když výuka jednoho povinného předmětu probíhala v pátek a sobotu, vždy to uteklo a člověk neměl pocit jen “prosezeného” dne. Pomocí her a modelování různých situací se nás vyučující vždy snažili zapojit do výuky tak, abychom si pokud možno odnesli co nejvíce poznatků a zároveň aby nás to bavilo. Na celé vedlejšce nevidím nic, s čím bych byla nespokojená, svého výběru nelituji?

Myslíš, že poznatky získané v předmětech této vedlejší specializace využiješ v praxi?

Jsem si tím jistá. A to je právě to, co se mi na této vedlejšce tak líbilo – není to pouhé studium prázdných, nevyužitelných pojmů, ale snaží se o to, abychom nad problémy, které každý den vidíme kolem sebe, byli schopni přemýšlet a hlouběji je analyzovat. Tak získáme i jakousi nezávislost na médiích, nebo minimálně možnost kritického zhodnocení toho, co nám média nabízejí, a tudíž máme možnost utvoření vlastního názoru, ať už v oblasti lobbingu, veřejné správy, udělování dotací, tvorby volebních kampaní, nebo ohledně jiných problému dnešního světa.

Jak bys vedlejší specializaci Lobbing a rozhodovací procesy celkově zhodnotila? Naplnila tvoje očekávání?

Vedlejší specializace určitě naplnila má očekávání. Obsah jednotlivých kurzů byl zajímavý a odpovídal tomu, co jsem očekávala při jejím zápisu.

 

Ellen Frodlová

O své zkušenosti a dojmy z vedlejší specializace 2RP Lobbing a rozhodovací procesy se s námi podělila Ellen Frodlová, studentka Fakulty mezinárodních vztahů, hlavní specializace Evropská integrace.

Proč sis vybrala vedlejší specializaci Lobbing a rozhodovací procesy?

Jako studentka Fakulty mezinárodních vztahů se specializací na evropskou integraci jsem sháněla takovou vedlejší specializaci, která mě naučí něco nového, ale kde budu moci zároveň využít znalostí, které jsem za průběhu studia již nabyla. Vedlejší specializace 2RP byla ideální odpověď k mým požadavkům. Očekávala jsem, že se naučím analyzovat subjekty ve veřejné správě a jejich motivy, najít reálné zájmy za prázdnými volebními hesly, ale zároveň jsem byla zvědavá na názor odborníků, zda existuje cesta k udržitelné změně v transparentnosti rozhodování ve veřejné správě.

Co se ti na vedlejší specializaci líbilo a s čím jsi naopak spokojená nebyla?

Líbila se mi skladba předmětů, které na sebe plynule navazovaly. V nich pak nešlo o prázdné „šrocení“ pojmů, ale také o provázanost s realitou a praxí. Skvělý byl speciální předmět „Prevence korupce“, který – ačkoliv se konal v pátek a v sobotu, čili dny, kdy slušný student většinou spí – se díky hostům a jejich přednáškám o zkušenostech z praxe stal přínosným časem a příjemně stráveným víkendem. Nikdo se nám nesnažil vnutit názor, že takto to má být, nebo utopistické modely, které nejsou v praxi realizovatelné, ale spíše rozšířit obzory a pomoci se na danou problematiku podívat z jiných úhlů pohledu, či dokonce díky hrám a modelovým situacím podnítili nás samotné přijít na možná řešení problémových situací v rozhodovacích procesech. V neposlední řadě oceňuji přátelský přístup učitelů, kteří nám chtěli předat své zkušenosti a znalosti, ale zároveň vždy ochotně poradili a snažili se vyjít všem vstříc. Nespokojenost nejspíš nevidím.

Myslíš, že poznatky získané v předmětech této vedlejší specializace využiješ v praxi?

Doufám! ? Získané poznatky jsem využila již při studiu hlavní specializace, kdy jsem již věděla praktické informace o čerpání fondů EU (mimochodem, toto téma se nakonec stalo mým tématem diplomové práce, kterou v rámci vedlejší specializace zpracovávám) nebo kdy jsem si snadněji díky rozsáhlému úkolu mohla představit tak často skloňovanou evropskou „malou a střední firmu“. Zkušenosti využijí především ti, kteří jednou chtějí pracovat ve veřejné správě či „sloužit lidu“ jako politici. Já se však v těchto oborech příliš nevidím – ráda bych spíše do soukromého sektoru. I na tyto případy však učitelé a předměty vedlejší specializace mysleli, a tak jsem se dozvěděla např. o lobbingu v soukromé sféře nebo o procesech, které v rámci interního controllingu a transparentnosti zavedli např. v Ernst & Young. Také se mi znalosti budou hodit při obyčejném čtení zpráv, kde budu moci číst více mezi řádky korupčních kauz, a při volbách, kdy se budu rozhodovat pro správného zastupitele.

Jak bys vedlejší specializaci Lobbing a rozhodovací procesy celkově zhodnotila? Naplnila tvoje očekávání?

Vedlejší specializaci hodnotím zcela jistě kladně. Líbila se mi náplň jednotlivých kurzů, to, že vedle teoretických znalostí, které jsou nezbytné, jsme se dozvěděli a mohli si vyzkoušet spoustu z praxe, a na konci semestru do sebe informace z jednotlivých předmětů zapadaly jako puzzle. Také jsem byla ráda za komorní atmosféru – se všemi spolužáky a mnohými učiteli a přednášejícími jsme se během semestru poznali, pomáhali si s úkoly a dokonce i pak zašli na škopek?