Předměty vedlejší specializace

Povinné předměty – 24 kreditů

Platné do ZS 2020/2021

Platné od LS 2020/2021

Ident Název předmětu ECTS Hodiny Semestr
2PL521 Dobré vládnutí a veřejná správa 6 2/2 ZS
2PL524 Prevence korupce při hospodaření s veřejnými prostředky 6 2/2 LS
2SM456 Lobbování v moderní demokracii 7 4/0 ZS
2PR418* Podnikatelská etika a compliance 5 4/0 LS

* Studenti hlavní specializace Právo a podnikání místo tohoto kurzu musí absolvovat kurz 2PL432 – Etika, odpovědnost, udržitelnost v podmínkách moderní společnosti.

 

Volitelné předměty – 6 kreditů

Platné do ZS 2020/2021

Platné od LS 2020/2021

Ident Název předmětu ECTS Hodiny Semestr
2SE408 Projektový management fondů EU 6 2/2 LS
1VF442 Veřejné výdajové programy, projekty a zakázky v teorii a praxi 6 2/2 ZS
2PL410 Strategické rozhodování v politice 6 4/0 LS
22F413 Odborná stáž krátkodobá 6 ZS, LS